Ubezpieczenia firm

Jesteś przedsiębiorcą !

Ubezpieczenia firm :

prowadzisz mały, średni lub duży biznes – TUiR Allianz jest firmą,  która dostosuje ubezpieczenie odpowiednio do Twoich potrzeb, działamy z wyobraźnią, posiadamy w ofercie wiele programów branżowych. Najpierw rozpoznajemy Twoje potrzeby a dopiero po analizie przedstawiamy propozycję ubezpieczenia Twojego biznesu.

Oferujemy między innymi ubezpieczenia firm:

Allianz Firma

Ubezpieczenie oferowane jest przedsiębiorcom, którzy:

 • osiągnęli obrót w ostatnim roku podatkowym przed zawarciem umowy ubezpieczenia nie większy niż 2 000 000 zł;
 • posiadają budynki/ lokale/ elementy działki/ rzezy ruchome o łącznej wartości nie większej niż 2 000 000 zł;
 • zatrudniają do 50 pracowników;
 • prowadzą ewidencję ubezpieczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Allianz Rodzina GZ 13

Opis pakietu w zakładce Pakiet Bezpieczny Biznes

    MOJA FIRMA 

Odpowiedzialność cywilna

 • dla firm
  • ubezpieczenia obowiązkowe
   • działalności gospodarczej
   • zawodowe
  • ubezpieczenia dobrowolne
   • zawodowe
 • dla osób fizycznych

Mieszkanie, dom

Grupowe

Ogniowe i techniczne

 • Ubezpieczenie majątku jednostek samorządu terytorialnego
 • Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstw
 • Ubezpieczenie przedsiębiorstw od utraty zysku
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie maszyn
 • Ubezpieczenie ryzyk budowlanych
 • Ubezpieczenie ryzyk montażowych
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Finansowe

 • Gwarancja celna
 • Gwarancja przetargowa / wadialna
 • Gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • OC członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • dla osób fizycznych
 • dla firm

Ubezpieczenia transportowe

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo
 • OC przewoźnika drogowego
 • OC spedytora

Kredyt kupiecki

Programy branżowe

zabezpieczenie działalności operacyjnej

Dobrze dobrany zakres ubezpieczenia firm, daje Państwu wiele możliwości, jak również pozwala na uzyskanie oszczędności . ZAPRASZAM do osobistego kontaktu w 68-200 Żarach ul. Podwale 10 

Polecamy: Ubezpieczenia firm, ubezpieczenia pracownicze, ubezpieczenia na  życie dla właścicieli firm, kompleksowe ubezpieczenie firmy lub tylko ryzyka których potrzebujesz. Odpowiedzialność cywilna dla firm.

Zakresy i nazwy oferowanych ubezpieczeń mogą ulegać zmianie na stronie podano stan na 7 lipca 2013, oczywiście staramy się wprowadzać uaktualnienia. Po aktualną ofertę zapraszam tel. +48604610748