Risk Partner

Allianz Skarbowy – 

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla klientów odpowiadających za finanse firmy.

Jest to pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych z kodeksu karnoskarbowego, jak również refundacja kar pieniężnych (mandaty, grzywny) nałożonych na Ubezpieczonego przez fiskusa lub sąd w związku z postępowaniem karnoskarbowym.

Allianz Skarbowy

Allianz Podatnik – 

Ubezpieczenie dla firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, którego istotą jest sfinansowanie kosztów pomocy prawno-podatkowej w momencie kontroli podatkowej, skarbowej lub ZUS jak również sfinansowanie kosztów obsługi sporu podatkowego lub sporu z ZUS. Polisa zapewnia natychmiastową, profesjonalną pomoc, doradztwo i wsparcie podczas kontroli, a także prowadzenie w imieniu firmy ewentualnego sporu z organami podatkowymi, skarbowymi lub ZUS.

Allianz Podatnik

Allianz Doradca – 

JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA?

W ubezpieczeniu mamy nielimitowaną sumę ubezpieczenia. Ubezpieczenie w swoim zakresie obejmuje:

1. Dla firm o przychodach do 1,275 mln zł

> możliwość zadania 12 pytań / uzyskania 12 opinii prawnopodatkowych

2. Dla firm o przychodach pow. 1,275 mln zł

> możliwość zadania 24 pytań / uzyskania 24 opinii prawnopodatkowych

> możliwość zadania 12 pytań / uzyskania 12 opinii prawnopodatkowych

> możliwość zadania 6 pytań / uzyskania 6 opinii prawnopodatkowych

możliwość zadania 3 pytań / uzyskania 3 opinii prawnopodatkowych

Allianz Doradca