ABŻ – Allianz Bezpieczne ŻycieABŻ – Allianz Bezpieczne ŻycieNowe ubezpieczenie na życie Allianz Bezpieczne Życie GLAB_OWU_ABZ_(002) 20201224_assistance_wkladka_(002) Dla_Ciebie_i_Rodziny Dla_Ciebie_i_Dzieci Dla_Ciebie Dla_Ciebie_70+   Co jest przedmiotem ubezpieczenia? ✓ Ochroną ubezpieczeniową zawsze objęte jest życie Ubezpieczonego, tj. odpowiadamy w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Zakres ochrony

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnejUbezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnejCo jest przedmiotem ubezpieczenia? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego, polegających