OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoCo jest przedmiotem ubezpieczenia? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu projektanta, wykonawcy systemów komputerowych oraz

ABŻ – Allianz Bezpieczne ŻycieABŻ – Allianz Bezpieczne Życiehttps://www.youtube.com/watch?v=3OGTFs_qoac Nowe ubezpieczenie na życie Allianz Bezpieczne Życie GLAB_OWU_ABZ_(002) 20201224_assistance_wkladka_(002) Dla_Ciebie_i_Rodziny Dla_Ciebie_i_Dzieci Dla_Ciebie Dla_Ciebie_70+   Co jest przedmiotem ubezpieczenia? ✓ Ochroną ubezpieczeniową zawsze objęte jest życie Ubezpieczonego, tj. odpowiadamy w przypadku śmierciUbezpieczonego. Zakres ochrony