Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ
Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ - Ubezpieczenie grupowe Allianz Żary

Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ

Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ  

 

( Allianz Bezpieczne Życie ABŻ01 – ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE)

 

Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ  – 

występuje w 9 pakietach do wyboru przez Ubezpieczonego:

 • Dla Twoich Dzieci
 • Dla rodziny
 • Dla rodziny +
 • Dla rodziny VIP
 • Dla Ciebie
 • Dla Ciebie VIP
 • Dla rodzica
 • Dla rodzica VIP
 • Dla Dwojga
 • Dla seniora

Wybór Pakietu zależy od Ciebie i tego co jest dla Ciebie najważniejsze ! Cena pakietu jest rzeczą drugorzędną, pamiętaj o tym!

Jest to nowy Pakiet ubezpieczeń grupowych na życie, który występuje pod nazwą „Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ” a oferowany jest dla grupy osób, które nie mają możliwości skorzystania z opcji ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy.
Tak więc podsumowując jest to Pakiet dla osób indywidualnych, niezależnie od miejsca zatrudnienia lub jego braku, również dla osób bezrobotnych.
Zakres ubezpieczenia jest zależny od wybranego pakietu, sumy ubezpieczenia można dopasować indywidualnie w zależności od potrzeb dostępne są SU 10000 zł lub 12000 zł.
Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ – program ubezpieczenia grupowego dla klientów indywidualnych w cenie od 41 zł

Pakiet Bezpieczne Życie oferuje:

 • Możliwość wyboru pakietu dla każdego Klienta niezależnie od jego sytuacji życiowej;
 • Wszechstronna, solidna ochrona dla klienta oraz jego bliskich za niską składkę;
 • Świadczenia  na wypadek śmierci, śmierci w wyniku wypadku lub śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego, kwoty zależne od wybranego wariantu, nawet do 300 tys. zł.
 • Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia w ramach każdego z wariantów 10000 zł lub 12000 zł
 • Świadczenie za urodzenie dziecka oraz w razie śmierci rodzica ubezpieczonego lub współmałżonka/partnera;
 • Możliwość objęcia ubezpieczeniem partnera;
 • Wsparcie finansowe w razie poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, konieczności podjęcia leczenia w szpitalu, przeprowadzenia operacji czy nawet w razie wystąpienia powikłań pooperacyjnych;
 • Zabezpieczenie dla dziecka w postaci jednorazowej wypłaty z tytułu osierocenia dziecka lub w postaci renty dla dziecka wypłacanej przez 5 lat.
 • Minimum formalności i Indywidualny certyfikat  już podczas pierwszego spotkania – brak badań, jedynie oświadczenie zawierające 4 pytania o stanie zdrowia oraz 5 pytanie sprawdzające czy klient nie jest objęty ochroną w ramach Allianz Rodzina.
 • Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia aż o 7 nowych umów dodatkowych:
  • powikłania pooperacyjne,
  • leczenie specjalistyczne,
  • koszty leczenia w następstwie wypadku,
  • leczenie po wypadku komunikacyjnym,
  • wypłatę renty przy osieroceniu dziecka,
  • koszty leczenia dziecka w następstwie wypadku,
  • poważne zachorowanie w wariancie rozszerzonym (36 jednostek chorobowych i zabiegów operacyjnych);
 • Rezygnacja z ryzyk związanych z zatrudnieniem (ze względu na to, że ubezpieczenie jest adresowane również do osób niepracujących);
 • Zmiana karencji przy ryzyku zgon ubezpieczonego z 12/24 miesięcy na 6 miesięcy;
 • szeroki zakres świadczeń opiekuńczych assistance;

dodatkowym zakresem jest pakiet assistance, który jest wartością dodaną a nie głównym zakresem ubezpieczenia :

Całodobowa pomoc czyli świadczenia opiekuńcze dla Ubezpieczonego i jego bliskich

ŚWIADCZENIEŁĄCZNA WYSOKOŚĆ LIMITU
Dla Ubezpieczonego, współmałżonka/partnera lub dziecka Ubezpieczonego
dostarczenie leków do miejsca pobytu100 zł
transport medyczny z osobą bliską z miejsca pobytu do odpowiedniej placówki medycznej1 000 zł
transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania1 000 zł
transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do placówki medycznej500 zł
organizacja procesu rehabilitacji700 zł
organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego500 zł
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie hospitalizacji Ubezpieczonego150 zł/dzień (do 3 dni)
opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie ich zachorowania200 zł
organizacja prywatnych lekcji dla dziecka w razie dłuższej nieobecności w szkole200 zł
organizacja pobytu przedstawiciela ustawowego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka500 zł
opieka pielęgniarki po hospitalizacji1 500 zł
pomoc domowa po hospitalizacji300 zł
wizyta lekarska po wypadku500 zł
wizyta pielęgniarki po wypadku500 zł
pomoc psychologa w trudnych sytuacjach losowych500 zł
zdrowotne usługi informacyjne infolinia medycznabez limitu
Infolinia Baby Assistancebez limitu
pomoc położnej lub pielęgniarki w opiece nad nowonarodzonym dzieckiem150 zł
Dla rodzica Ubezpieczonego, rodzica współmałżonka, rodzica partnera
pomoc domowa oraz pielęgniarska po hospitalizacji500
transport na wizytę kontrolną po hospitalizacjibez limitu
osobisty asystent podczas transportu medycznego do i z placówki medycznej200
dostęp do infolinii medycznejbez limitu

adres:

Agent Allianz Dariusz Kasica, 68-200 Żary, ul. Podwale 10 róg ul. Ogrodowej  tel. +48 604 610 748

 • ubezpieczenie na życie;
 • zabezpieczenie rodziny;
 • ubezpieczenie kredytu;
 • ubezpieczenie samochodu;
 • ubezpieczenie firmy;
 • ubezpieczenie na życie dla osób bezrobotnych;

Pakiet dla Seniora ten pakiet zapewni wszechstronną ochronę Tobie i osobie, z którą dzielisz życie. Wybierz go, jeśli:

 • masz ukończone 64 lata i nieukończone 69;
 • nie posiadasz ubezpieczenia lub chcesz zapewnić sobie dodatkową ochronę precyzyjnie dopasowaną do swojej sytuacji życiowej,
 • chcesz się zabezpieczyć w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku,
 • chcesz korzystać z praktycznej całodobowej pomocy w trudnych sytuacjach obejmującej Ciebie i współmałżonka/partnera,
 • w Twojej rodzinie występowały poważne choroby i chcesz zapewnić sobie pomoc finansową w takiej sytuacji.
 • chcesz mieć pewność, że w razie konieczności leczenia w szpitalu – niezależnie od przyczyny – otrzymasz finansowe wsparcie, które pomoże Tobie i osobie, z którą dzielisz życie przejść trudny czas,
 • chcesz zabezpieczyć swojego współmałżonka/ partnera na wypadek, gdyby Cię zabrakło i otrzymać wsparcie w razie jego śmierci,
 • zależy Ci na tym, aby składka nie obciążała nadmiernie Twojego budżetu.

Jako podsumowanie całości mogę napisać,

 • iż jest to pakiet ubezpieczeń grupowych przeznaczony dla każdego, kto spełni podstawowy warunek, tzn. wiek 16-64 oraz dla Seniora 64-69,
 • odpowie NIE na 5 podstawowych pytań, czyli 4 na temat zdrowia i 1 czy jest już ubezpieczony w ubezpieczeniu grupowym grupy Allianz,
 • dodatkowym argumentem jest to iż nie ma na nie wpływu sposób zatrudnienie lub jego brak, tak więc jest to ubezpieczenie zarówno dla osób bezrobotnych, gospodyń domowych, na samozatrudnieniu, czy pracujących w zakładach, w których nie ma systemu ubezpieczeń grupowych.

Jeżeli jesteś zainteresowany, zapraszam zadzwoń, napisz.

Deklaracja Przystąpienia do „Pakiet Bezpieczne Życie” – Wniosek_o_przeniesienie_pomiedzy_polisami_pb

Dodatkowo, każdy z ubezpieczonych, któremu zaliczono 24 miesięczny staż w polisie Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ , ma możliwość przejścia na indywidualną kontynuację – dotyczy to szczególnie osób, które ze względu na wiek czyli ukończone 64 lata może tylko przystąpić do pakietu dla Seniora, lub indywidualnej kontynuacji. Aby przystąpić do indywidualnej kontynuacji z pakietu dla Seniora trzeba mieć ukończony 24 miesięczny staż.

Polecam Pakiet Bezpieczne Życie PBŻ

http://dariuszkasica.pl/owu_grpbz-3/

dla Ciebie i Twoich Dzieci