Moja Podróż . .Moja Podróż, nowe ubezpieczenie turystyczne, jest chętnie wybierane przez Waszych klientów. Przypominamy jego atuty oraz przekazujemy dwa materiały: o zaletach ubezpieczenia podróży w Polsce i za granicę. 

Moja Podróż zawiera wiele atrakcyjnych rozwiązań, takich jak:

  • uproszczona ścieżka sprzedaży – 4 zdefiniowane pakiety w podróży zagranicznej i 3 pakiety w podróży po Polsce,
  • koszty leczenia aż do 5 mln zł,
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym do 2 mln zł,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) do 150 000 zł w pakiecie Max w podróży zagranicznej,
  • przewóz Ubezpieczonego (w tym transport zwłok) bez ograniczeń kwotowych w postaci limitu,
  • brak zwyżki za rodzaj wykonywanej pracy i uprawianie sportów rekreacyjnych,
  • a także w zakresie ochrony rezygnacja z powodu nagłego zachorowania, w tym zaostrzenia objawów choroby przewlekłej, COVID-19 lub innej choroby w związku z którą ogłoszono epidemię.

Moja Podróż to doskonała oferta dla osób, które planują wakacje, ale również dla często podróżujących w celach służbowych: po Polsce, jak i zagranicę.

Załączamy dwa materiały, które mogą Wam się przydać w sprzedaży ubezpieczenia turystycznego na krajowe wyjazdy oraz dla wyjeżdżających dalej.

owu-ubezpieczenie-turystyczne

MPEN-O01_04-23

MMPK-FO1

Leave a Reply

Related Post

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .OC Ubezpieczenie przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9) .Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9). Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako: – doradztwo

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom