Agent Allianz Complex Dariusz Kasica ZRB – z Rodziną Bezpieczniej program grupowy

ZRB – z Rodziną Bezpieczniej program grupowy

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE ALLIANZ BEZPIECZNE ŻYCIE ( ABŻ01 )

Allianz Bezpieczne Życie (ABŻ01)

Allianz Bezpieczne Życie ABŻ01 – 2021-03

—————————————————- ————————————— ————————————— 


——————————————————————————————-

ZRB – z Rodziną Bezpieczniej – niezależnie od wykonywanej pracy, również dla bezrobotnych.

Strona ma charakter informacyjny dla osób posiadających polisę ZRB , jeżeli jesteś zainteresowana/y nową ochroną to wejdź na Pakiet Bezpieczne Życie.


ZRB – z Rodziną Bezpieczniej od dnia – 28.02.2021 r.

 ( ABŻ 2021-03 )

poniżej dane odnośnie wariantu, który jest obecnie niedostępny ( wejdź na zakładkę Pakiet Bezpieczne Życie )

Rodzina jest dla mnie najważniejsza. Chcę zapewnić jej bezpieczeństwo i wszechstronną ochronę.
Grupowe ubezpieczenie daje taką możliwość za niską składkę, jest to pakiet ubezpieczeń grupowych dostępny dla osób indywidualnych,
osoby ubezpieczające się dołączane są do jednej z 12 istniejących grup. Nie ma możliwości zmiany pakietu tj. jego zakresu i opcji w pakiecie,
jeżeli zdecydujesz się przystąpić do jednej z 12 grup, to możesz jedynie zmieniać Sumę Ubezpieczenia od 5 do 10 tys. zł. Cena ubezpieczenia zaczyna się od 15,50 miesięcznie,  oferta przedstawiona w tabeli przedstawia zakres z sumą ubezpieczenia 10 tys. zł, w którym cena zaczyna się od 31 zł miesięcznie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OWU_ZRB01

Przystępując do grupy wypełniasz krótki formularz medyczny, do grupy można przystąpić zawsze do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc z ochroną od 1 dnia.  np. do 30 września z ochroną od 1 października (warunkiem jest opłacenie wniosku).

Szeroki zakres opcji do wyboru daje nam możliwość wyboru odpowiedniej dla Siebie, ZRB – z rodziną bezpieczniej dopasowany jest w większości zapotrzebowania rynku.

ZRB – z rodziną bezpieczniej jest uzupełnieniem oferty grupowego ubezpieczenia na życie Allianz Rodzina, przeznaczone jest dla osób w wieku 16 – 64 , można do niego przystąpić niezależnie od stosunku pracy, nie tak jak w standardowych grupowych ubezpieczeniach na życie czyli w grupie od 5 osób.

Ubezpieczenia grupowe dają nam również możliwość zabezpieczenia kredytu, wózwcas jako uposażony występuje Bank udzielający nam kredytu.

Rozbudowany zakres świadczeń dodatkowych w postaci Mondial Assistance, pomaga nam sprawniej dochodzić do siebie po wypadku, między innymi ze względu na dostęp do rehabilitacji oraz możliwości skorzystania z transportu medycznego i zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, a to nie wszystkie z cech usług assistance. Zakres Assistance przedstawiamy w tabeli, dostępny jest dla ubezpieczenia od 31 zł.

Grupowe ubezpieczenia na życie, ZRB czyli „z Rodziną Bezpieczniej” jest alternatywą dla osób będących bez pracy, lub osób potrzebujących takiego ubezpieczenia a nie posiadających takiego programu w zakładzie pracy.
Podsumowując ubezpieczenie jest dla osób spełniających podstawowe kryteria:

 • wiek 16 – 64.
 • Deklaracja stanu zdrowia Ubezpieczonego (uproszczona)
  1. Czy choruje lub chorował/a Pan/Pani na: chorobę serca, cukrzycę, nowotwór?
  2.  Czy obecnie lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy z przyczyn zdrowotnych przerwał/a Pan/Pani pracę na okres dłuższy niż 30 kolejnych dni lub teżw ciągu ostatnich 12 miesięcy pozostawał/a Pan/Pani pod opieką lekarza i przyjmował/a leki dłużej niż 30 dni
  3. Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani uzależniony/a lub leczony/a z powodu uzależnienia od alkoholu lub innych używek, był Pan/Pani hospitalizowany/a z powodu zatrucia lub przedawkowania?
  4. Czy kiedykolwiek ubiegał/a się Pan/Pani o przyznanie renty inwalidzkiej, orzeczenia o niezdolności do pracy lub czy zostało ono przyznane?
  5. Czy jest Pan/i objęty/a grupowym ubezpieczeniem na życie „Allianz Rodzina”?
   – jeżeli Klient z końcem miesiąca, w którym podpisuje deklaracje przestaje być objęty ochroną w polisie 750 to należy zaznaczyć „NIE”

– Jeżeli odpowiedzi na pytania 1,2,3,4,5 brzmią „NIE” został (a) Pan/Pani przyjęta do ubezpieczenia.

– Jeżeli odpowiedzi na pytania 1,3,4,5 brzmią „NIE”, natomiast na pytanie 2 odpowiedź brzmi „TAK” prosimy o dołączenie do deklaracji kwestionariusza medycznego oraz aktualnej dokumentacji medycznej (kobiety w ciąży dodatkowo karty ciąży) celem podjęcia decyzji przez TU Allianz Życie Polska S.A. o przystąpieniu do Ubezpieczenia.

– Jeżeli odpowiedź na jakiekolwiek z pytań 1,3,4,5 brzmi „TAK”, wówczas nie jest możliwe przyjęcie do ubezpieczenia.