Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Zabezpieczenie wspólników
Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Zabezpieczenie wspólników

Zabezpieczenie wspólników czy też głównych udziałowców na wypadek śmierci jednego z nich.

Czy zadawaliście sobie pytanie na ten temat ?

Jest to bardzo ważny aspekt dla osób prowadzących działalność gospodarczą, gdyż śmierć wspólnika czy udziałowca może wiązać się z koniecznością zamknięcia firmy.

Szczególnie, gdy biznes dobrze prosperuje i jest sporo wart.

Klienci czują potrzebę zabezpieczenia majątku, ale czy myślą o tym jak będzie rozwijała się firma po śmierci wspólnika. Wiąże się to również z odpowiednim zaplanowaniem sukcesji, tak aby nie doszło do straty w majątku lub nawet konieczności zamknięcia działalności.

Znanymi sposobami są:

  1. Duże zaangażowanie odpowiednich środków finansowych, posiadanie odpowiedniej lokaty.
  2. Wyprzedaż części majątku firmy,
  3. Polisa na życie dla wspólników firmy, tak to sposób polecany przez wielu prawników i sprawdzony, który nie obciąża znacznie posiadanych środków finansowych.

Sukcesja, która jest skonstruowana w taki sposób, że wspólnicy wykupują polisy na życie zabezpieczające siebie na wzajem w sposób krzyżowy, to najlepsze i niejednokrotnie najtańsze rozwiązanie, dla każdego ze wspólników.

money-1005476__180

Sukcesja powinna zapewniać płynne przejście majątku między zainteresowanymi stronami, aby nie było konieczności wyprzedaży majątku lub natychmiastowej spłaty spadkobierców.

Jeżeli myślisz o zabezpieczeniu swojej firmy i swoich najbliższych to ubezpieczenie na życie jest dla Ciebie.

Warto wcześniej pomyśleć o zabezpieczeniu Swojej Rodziny i  Swoich najbliższych w tym swoich wspólników !

Będąc wspólnikiem spółki jawnej lub spółki cywilnej lub udziałowcem spółki prawa handlowego warto pomyśleć o odpowiednim zabezpieczeniu, które odpowiednio zabezpieczy wspólników lub spadkobierców !

Wszystko to jest dla Ciebie i dlatego nie zawsze jest adekwatne do spraw które załatwiasz 😉