Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ważne zmiany w OWU Moja Podróż

Ważne zmiany w OWU Moja PodróżZmieniamy kilka kluczowych punktów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) Moja Podróż, żeby oferta jeszcze lepiej odpowiadała na potrzeby klientów. Nowe zapisy obowiązują od 16 marca br. 

Co i jak zmieniliśmy?

Rozszerzenie Strefy A o Gruzję:

  • Gruzję włączamy do strefy A, co oznacza, że klienci podróżujący do tego kraju mogą korzystać z oferty ubezpieczenia na jeszcze lepszych warunkach.

Definicje Sportów Wysokiego Ryzyka i Zimowych:

  • Doprecyzowanie aktywności: Do listy dodaliśmy kitesurfing oraz inne aktywności, które zyskują na popularności.
  • Jazda na zwierzętach: Wyjaśniliśmy kwestie związane z dosiadaniem i jazdą na zwierzętach wierzchowych i pociągowych, z wyjątkiem jednorazowych przejażdżek na koniu, słoniu lub wielbłądzie jako atrakcji turystycznej.

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia:

  • Rozszerzyliśmy zakres ochrony o zakup leków, środków opatrunkowych oraz pomocniczych, aby zapewnić pełne wsparcie klientom w razie potrzeby medycznej podczas podróży.

Odpowiedzialność Cywilna (OC) podczas uprawiania sportów zimowych we Włoszech:

  • Wprowadziliśmy zapis, który obejmuje naszą odpowiedzialność z tytułu OC podczas uprawiania sportów zimowych na stoku we Włoszech, zapewniając dodatkową ochronę.

Inne zmiany:

  • Dokonaliśmy drobnych zmian zgłoszonych przez Departament Prawny, które nie wpływają na zakres produktu, ale pomogą w lepszym jego zrozumieniu i interpretacji.

    Poniżej OWU i najważniejsze dokumenty.

owu-moja-podroz-03-24

info-moja-podroz

info-koszty-organizacji

2024/04/MMP-PL0103-24

Related Post