Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Ubezpieczenie z klasą Allianz

Ubezpieczenie z klasą Allianz

Ubezpieczenie z Klasą Allianz czyli NNW dla uczniów szkół

Celem naszego ubezpieczenia jest zabezpieczenie kosztów leczenia i Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla uczniów szkół,

Zakres ubezpieczenia jest oczywiście inny dla każdej szkoły a zależy on od profilu szkoły oraz wysokości opłacanej przez rodzica ucznia składki.

Wysokość składki, jak ważnym problemem jest wysokość składki widzimy na podstawie doświadczeń, niestety wysokość składki jest tak naprawdę wyznacznikiem i bardzo drażliwym tematem, dlatego zachęcam aby wpływ na nią miała również Rada Rodziców, a jeżeli jest taka możliwość to również podczas konsultacji z rodzicami. Dodatkowo należy pamiętać, iż istnieje możliwość wprowadzenia kilku wariantów różniących się zakresem a co za tym idzie również ceną oraz możliwość zwolnienia z opłacania składki części uczniów.

Jak ważny jest zakres ubezpieczenia, o tym mogą przekonać się szczególnie Rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z mniejszych miejscowości, ponieważ przy złamaniu nagle okazuje się że brakuje w naszej miejscowości placówki medycznej, która nam pomoże a nie odeśle do innej placówki oddalonej o wiele kilometrów,
tak niestety jest w Żarach, miasto 40 tys. a nie można skorzystać z chirurgii dla dziecka, wysyłają nas do Zielonej Góry.

Moje doświadczenia z tym związane są takie, iż mieszkając w Łęknicy musiałem dojeżdżać ze swoim dzieckiem kilka razy do szpitala w Zielonej Górze, dlatego wiem jak ważne jest to aby ubezpieczenie posiadało dodatkowe opcje, jak transport czy koszty leczenia.

Transport medyczny

Allianz zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów transportu medycznego.

Transport medyczny organizowany jest przez Allianz za pośrednictwem Centrum Operacyjnego.

Transport medyczny jest organizowany w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i obejmuje transport z miejsca zamieszkania lub miejsca nieszczęśliwego wypadku do odpowiedniej placówki medycznej oraz z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, o ile nie jest konieczna interwencja pogotowia ratunkowego, nawet jeśli ze względu na stan zdrowia możliwy jest transport publicznym lub prywatnym środkiem transportu.
Pokrycie kosztów transportu medycznego przysługuje do łącznej kwoty 400 złotych w odniesieniu do Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, niezależnie od doznanego uszczerbku na zdrowiu.

w ogólnych warunkach ubezpieczenia można się dowiedzieć za co TUiR Allianz Polska S.A. odpowiada oraz jakie są wyłączenia z odpowiedzialności oraz przedstawiona jest tabela NNW uszczerbku na zdrowiu