Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąOdpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji.

Działalności zawodowej mającej podlegać ochronie ubezpieczeniowej (zakres zgodny z pkt 3 Klauzuli nr 9 zawartej w Załączniku nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia):

  • doradca kadrowy,
  • doradca unijny,
  • doradca prawny,
  • doradca rolniczy.

OC doradcy unijnego, jest ubezpieczeniem dobrowolnym, ale coraz częściej spotykamy się z przypadkiem, iż firmy korzystające z usług doradcy unijnego wymagają zabezpieczenia środków wydawanych na projekt. Tak więc podsumowując każdy ma prawo popełnić błąd, lecz coraz częściej popełnianie takiegoż jest egzekwowane. Zabezpiecz swoją działalność.

Obecnie zaczyna się okres, w którym w życie wchodzą nowe transze środków unijnych, z których korzysta coraz więcej miast i gmin oraz firm.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie ? 

Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego działalności zawodowej w zakresie konsultingu obejmującego:
a) doradztwo kadrowe – ocenę zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
b) doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – wybór odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
c) doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
d) doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.

OCZ_ABI_190-2015_156-2018_12-18

OCZ_KL9_190-2015_156-2018_12-18

Leave a Reply

Related Post