Ubezpieczenie na nartyzima polisa turystyczna

Ubezpieczenie na narty lub inne sporty zimowe wysokiego ryzyka, to zakres który powinniśmy posiadać wyjeżdżając na zimowe szaleństwo, nie można jechać na narty i posiadać prostą polisę turystyczną. Często spotyka się klientów, którzy są wprowadzani w błąd i OFWCA lub pseudo agenci sprzedają im polisy turystyczne bez zwiększonego ryzyka spowodowanego celem podróży.

Potem spotykamy się z opiniami klientów, że towarzystwo ubezpieczeniowe ich oszukało a moim zdaniem to oszukała ich osoba, która sprzedawała polisę, nie informując klienta o odpowiednim doborze warunków polisy. Pamiętajmy również o odpowiednim doborze sum ubezpieczenia, gdyż jak widzę polisę z sumą ubezpieczenia 20 000 to po prostu brakuje mi słów aby to opisać.

Dobrze skonstruowana polisa i sumami ubezpieczenia i zakresem powinna odpowiednio chronić klienta i w cale nie musi kosztować bardzo dużo, czasami różnice w cenie są znikome a zakres odpowiednio większy, ale jeżeli osoba sprzedająca polisę jest od początku uczona że jest sprzedawcą a nie doradcą to tak się dzieje.

Rozważmy, czy ubezpieczenie na narty z sumą ubezpieczenia równą 20 000 zł to dobry wybór ? Według mnie na pewno nie ! Ale właśnie prawie zawsze usłyszymy a po co wam więcej ewentualnie klient stwierdzi, że jemu to wystarczy, oczywiście że wystarczy jeżeli nie nastąpi zdarzenie ubezpieczeniowe, ale czy wystarczy w przypadku zdarzenia ?

Decyzję pozostawiam Państwu, lub proszę o kontakt, porozmawiamy tel. 604 610 748  Agent Allianz Dariusz Kasica

lub poprzez formularz na stronie formularz kontaktowy do mnie proszę wpisać numer telefonu.

Wybór sumy ubezpieczenia oczywiście należy do klienta, ale już zakres powinien leżeć po stronie sprzedawcy, jeżeli klient nie będzie miał odpowiednich informacji to sam nie wybierze odpowiedniego zakresu, chyba że już wcześniej posiadał odpowiednio skrojoną polisę.

Ubezpieczenia turystyczne dzielimy

 • wg. strefy tj.
  • Europa
  • Świat
 • wg. sportów, które mają wchodzić w zakres
  • sporty rekreacyjne
  • sporty wysokiego ryzyka
  • sporty zimowe wysokiego ryzyka
  • sporty ekstremalne
  • oraz możliwość rozszerzenia powyższych o wyczynowe uprawianie sportów
 • wg. sum ubezpieczenia i zakresu
  • koszty leczenia i assistance w podróży
  • NNW – czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • OC – czyli odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
  • opcja alkohol w KLiA i NNW
  • bagaż podróżny
  • lub bagaż podróżny i sprzęt elektroniczny
  • sprzęt sportowy

zalecane przeze mnie sumy ubezpieczenia kosztów leczenia to min. 1 500 000 PLN

NNW to min. 100 000 PLN

OC w życiu prywatnym to min. 1 000 000 PLN

Więc jeżeli masz plan wyjazdu na narty zastanów się jakie ubezpieczenie jest Ci potrzebne ?

Na pewno nie niskie sumy ubezpieczenia, ale odpowiednie minimum 500 000 PLN i OC na poziomie 500 000 zł a i NNW 50 000 zł oraz rozszerzenie zakresu o Sport Assistance.

Pamiętać należy również, że polisa w razie potrzeby zapewnia nam również transport medyczny co potrafi również nieźle nadszarpnąć nasz budżet, posiadając polisę nie musimy się o to martwić.

Osoby zainteresowane zapraszam :  Agent Allianz Dariusz Kasica tel. 604 610 748  

Related Post

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom