Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Ubezpieczenie kosztów rezygnacjiRezygnacja Allrisk:

Zwrot 80% lub 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów lub Franszyza redukcyjna – zniesiona w przypadku rezygnacji ze zdarzeń wymienionych w katalogu powodów rezygnacji.

1) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego;
2) nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego wymagające natychmiastowej hospitalizacji;
3) komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkującej co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;
4) nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, (z wyłączeniem współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego) powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;
5) nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego ( z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka ubezpieczonego );
6) śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego;
7) zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;
8) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;
9) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiące własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;
10) kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;
11) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

Rezygnacja 100% :

Zwrot 100% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – zniesiona Katalog powodów rezygnacji:
1) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego;
2) nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego wymagające natychmiastowej hospitalizacji;
3) komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkującej co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;
4) nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, (z wyłączeniem współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego) powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;
5) nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego ( z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka ubezpieczonego );
6) śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego;
7) zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;
8) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazem;
9) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiące własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;
10) kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;
11) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

Rezygnacja 80% :

Zwrot 80% poniesionych kosztów z tytułu rezygnacji. Franszyza redukcyjna – 20% poniesionych kosztów w związku z rezygnacją katalog powodów rezygnacji:
1) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego;
2) nagłe zachorowanie członka rodziny Ubezpieczonego wymagające natychmiastowej hospitalizacji;
3) komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako ciąża zagrożona, skutkującej co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przedwczesnym porodem;
4) nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, (z wyłączeniem współmałżonka lub dziecka ubezpieczonego) powodującego znaczne ograniczenie samodzielności ruchowej;
5) nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego ( z wyłączeniem współmałżonka oraz dziecka ubezpieczonego );
6) śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczonego;
7) zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie planowanego wyjazdu;
8) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;
9) utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiące własność Ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem lub rozboju w okresie 15 dni przed wyjazdem;
10) kradzież pojazdu należącego do Ubezpieczonego w okresie do 15 dni przed wyjazdem;
11) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez ubezpieczonego, przypadającej w czasie trwania wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowanym bezrobotnym i nie znał daty rozpoczęcia pracy.

Tak więc ubezpieczenie kosztów rezygnacji , jest bardzo przydatnym rozwiązaniem zabezpieczającym Twoje finanse od nieoczekiwanych przypadków i strat finansowych z tym związanych.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji, koszty rezygnacji

UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z WYJAZDU I UBEZPIECZENIE KOSZTÓW SKRÓCENIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE

CZY WIESZ, ŻE ?

Możesz objąć ochroną również dowolną usługę turystyczną jak np. wynajem auta, czarter jachtu, uczestnictwo w rejsie, bilet do parku rozrywki lub aqua parku, a nawet umowę uczestnictwa w konferencji, szkoleniu, warsztatach czy kursach!

• Maksymalna odpowiedzialność Allianz to aż 20 000 zł na osobę!

• W ramach skrócenia uczestnictwa w imprezie wypłacimy koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z umowy z biurem podróży oraz dodatkowe koszty związane z Twoim powrotem do miejsca zamieszkania, o ile zgodnie z umową biura miało takowy zapewnić, a planowany środek transportu nie może być wykorzystany.

W wariancie All Risk nie ma potrzeby rozszerzać ochrony o zaostrzenie chorób przewlekłych, ta ochrona jest już wliczona w cenę dla zdarzeń objętych wypłatą 80% poniesionych kosztów.

W ramach jednej polisy możesz objąć kilka usług jak np. nocleg, bilet lotniczy i wynajem auta, jeżeli zostały zakupione tego samego dnia, a ich łączna cena nie przekracza 20 000 zł na osobę.

Zwrócimy koszty wyjazdu poniesione w przypadku nagłego zachorowania (w tym zachorowania na COVID-19) Twojego, Współmałżonka lub Twojego Dziecka, które uniemożliwiło wyjazd.

Zwrócimy koszty wyjazdu poniesione w przypadku nagłego zachorowania (w tym zachorowania na COVID-19) Członka Twojej rodziny wymagającego natychmiastowej hospitalizacji, nierokującego wyzdrowienia do daty rozpoczęcia wyjazdu w opinii lekarza prowadzącego leczenie.

Jeśli podczas wyjazdu zostałeś objęty kwarantanną, ale nie zdiagnozowano u Ciebie nagłego zachorowania, możesz liczyć na pokrycie kosztów związanych z powrotem do kraju w ramach umowy Ubezpieczenia kosztów rezygnacji z Wyjazdu i Ubezpieczenia kosztów skrócenia uczestnictwa w Imprezie.

Zwrócimy koszty niewykorzystanych świadczeń wynikających z zawartej umowy uczestnictwa w Imprezie, jeżeli podczas wyjazdu zostaniesz objęty kwarantanną.

Jeżeli doczytaliście do tego miejsca to mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną i z zakresem który polecam, czyli ubezpieczenie dla odważnych.

Ubezpieczenie pracy za granicą – Agent Allianz Dariusz Kasica

Related Post

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać