Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ubezpieczenie dla odważnych

Ubezpieczenie dla odważnych
Uprawiasz sporty ekstremalne ?

zgodnie z definicją: Sporty ekstremalne: abseiling (zjazd na linie), alpinizm, bouldering, canoeing górski, downhill MTB, free -skiing (narciarstwo zjazdowe poza oznaczonymi trasami), heli-skiing, helisnowboarding, himalaizm, kajakarstwo górskie, motocross, rafting, motorowe rajdy terenowe, skoki na bungee, speleologia, taternictwo, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska (powyżej 5 500 m n.p.m.).

Wykup odpowiednie ubezpieczenie i dobierz odpowiednie sumy ubezpieczenia.

Proponuję ubezpieczenie wg. następujących sum ubezpieczenia:

 • Koszty leczenia i assistance : 500 000 PLN
 • NNW : w przypadku urazu ciała do 50 000 PLN; w przypadku zgonu 25 000 PLN
 • OC w życiu prywatnym : szkody na osobie 500 000 PLN szkody na rzeczy 50 000 PLN (franszyza 600 PLN)
 • Bagaż podróżny + sprzęt elektroniczny 5 000 PLN
 • Sprzęt sportowy 5 000 PLN
 • Sport Assistance – koszty poszukiwania 44 000 PLN
 • Kontynuacja leczenia w RP

10 dni w tym zakresie to tylko 300 zł za osobę dorosłą, czyli 30 zł za dzień.

Ubezpieczenie dla odważnych wyjaśnienie opcji:

KLiA

Koszty Leczenia i Assistance:
• hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne – do Sumy Ubezpieczenia;
• transport z miejsca zdarzenia do/z placówki medycznej;
• transport między placówkami medycznymi oraz transport do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy medycznej – do Sumy Ubezpieczenia;
• leczenie stomatologiczne w przypadku nagłego zachorowania ( stany zapalne, bólowe) i w związku z nieszczęśliwym wypadkiem;
• leczenie związane z ciążą i porodem, nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży – maks. do 6.000 PLN;
• zakup lekarstw – do Sumy Ubezpieczenia;
• leczenie związane z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub ataku terroru – maks. do: 8.000 PLN na hospitalizację, 8.000 PLN na transport ubezpieczonego, 8.000 PLN na transport zwłok;
• transport Ubezpieczonego do kraju zamieszkania – do Sumy Ubezpieczenia;
• transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku – do Sumy Ubezpieczenia, w tym koszt trumny maksymalnie do 6.000 PLN;
• transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży – Do Sumy Ubezpieczenia;
• opieka nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego – maks. przez 3 dni do łacznej kwoty 1.500 PLN na wypadek ubezpieczeniowy;
• wizyta członka rodziny – nocleg maks. przez 7 dni, w limicie 400 PLN za dobę na wypadek ubezpieczeniowy;
• kontynuacja podróży Ubezpieczonego – Do Sumy Ubezpieczenia;
• zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – nocleg maks. 3 dni, w limicie 400 PLN za dobę na wypadek ubezpieczeniowy;
• przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku opóźnienia transportu maks. 48 godzin;
• przekazanie wiadomości osobom wskazanym przez Ubezpieczonego;
• pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży – maks. do 600 PLN;
• pomoc tłumacza – maks. do 2 000 PLN;
• pomoc w przekazaniu kaucji,
• pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego – maks. do 3 000 PLN;
• pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – maks. do 22 000 PLN;
wcześniejszy powrót do miejsca zamieszkania – do Sumy Ubezpieczenia.

NNW – śmierć 50 %

W przypadku urazu ciała Ubezpieczonego – do 100% Sumy Ubezpieczenia W przypadku śmierci Ubezpieczonego – 50% Sumy Ubezpieczenia.

OC

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie – 100% Sumy Gwarancyjnej Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy – 10% Sumy Gwarancyjnej Franszyza redukcyjna 600 PLN

BP + SE

Ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego Opóźnienie bagażu podróżnego – zwrot udokumentowanych kosztów zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby – powyżej 8 godzin, maksymalnie do 600 PLN. Franszyza redukcyjna stosowana w razie częściowego zniszczenia , a także odnalezienia skradzionego lub zagubionego bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego nie odebranego przez ubezpieczonego – 100 PLN. Sprzęt elektroniczny – będące elementem bagażu podróżnego telefon komórkowy lub przenośny: 1) sprzęt komputerowy, 2) sprzęt fotograficzny, 3) sprzęt kinematograficzny, 4)sprzęt audio-wideo, 5)urządzenia łączności, 6)instrumenty muzyczne.

Sprzęt sportowy

Sprzęt sportowy obejmuje: narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian, deska do uprawiania surfingu i jego odmian, rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania, specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem. •Franszyza redukcyjna stosowana w razie częściowego zniszczenia , a także odnalezienia skradzionego lub zagubionego bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego i sprzętu sportowego nie odebranego przez Ubezpieczonego – 100 PLN.

Sport Assistance

W zakres ochrony wchodzi: •zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu imiennego lub SKI-Pass – maksymalnie do 600 PLN na cały okres ubezpieczenia; •świadczenie w przypadku zamknięcie tras zjazdowych – 60 PLN dziennie, maksymalnie do 600 PLN na cały okres ubezpieczenia; •zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego – 60 PLN dziennie, maksymalnie 600 PLN na okres ubezpieczenia; •pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – 22.000 PLN; •organizację wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – maksymalnie do 2.000 PLN na okres ubezpieczenia;

Kontynuacja leczenia w RP

Łączny limit 2.000 PLN na wypadek ubezpieczeniowy obejmuje:

 • wizyta lekarza – maks. 2 wizyty na wypadek ubezpieczeniowy;
 • wizyta pielęgniarki – maks. 2 wizyty na wypadek ubezpieczeniowy;
 • organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • zwrot kosztów rehabilitacji po NW;
 • zwrot kosztów dodatkowych w związku z hospitalizacją.
 • organizację i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych.

Jeżeli doczytaliście do tego miejsca to mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną i z zakresem który polecam, czyli ubezpieczenie dla odważnych.

zapraszam Dariusz Kasica Agent TUiR Allianz Polska S.A.tel. 604 610 748

tagi: ubezpieczenie sportów ekstremalnych, sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka, ekstremalne sporty, ubezpieczenie dla odważnych.

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom