Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ubezpieczenie dla odważnych

Ubezpieczenie dla odważnych
Ubezpieczenie dla odważnych

Uprawiasz sporty ekstremalne ?

zgodnie z definicją: Sporty ekstremalne: abseiling (zjazd na linie), alpinizm, bouldering, canoeing górski, downhill MTB, free -skiing (narciarstwo zjazdowe poza oznaczonymi trasami), heli-skiing, helisnowboarding, himalaizm, kajakarstwo górskie, motocross, rafting, motorowe rajdy terenowe, skoki na bungee, speleologia, taternictwo, wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska (powyżej 5 500 m n.p.m.).

Wykup odpowiednie ubezpieczenie i dobierz odpowiednie sumy ubezpieczenia.

Proponuję ubezpieczenie wg. następujących sum ubezpieczenia:

 • Koszty leczenia i assistance : 500 000 PLN
 • NNW : w przypadku urazu ciała do 50 000 PLN; w przypadku zgonu 25 000 PLN
 • OC w życiu prywatnym : szkody na osobie 500 000 PLN szkody na rzeczy 50 000 PLN (franszyza 600 PLN)
 • Bagaż podróżny + sprzęt elektroniczny 5 000 PLN
 • Sprzęt sportowy 5 000 PLN
 • Sport Assistance – koszty poszukiwania 44 000 PLN
 • Kontynuacja leczenia w RP

10 dni w tym zakresie to tylko 300 zł za osobę dorosłą, czyli 30 zł za dzień.

Ubezpieczenie dla odważnych wyjaśnienie opcji:

KLiA

Koszty Leczenia i Assistance:
• hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne – do Sumy Ubezpieczenia;
• transport z miejsca zdarzenia do/z placówki medycznej;
• transport między placówkami medycznymi oraz transport do miejsca zakwaterowania po udzielonej pomocy medycznej – do Sumy Ubezpieczenia;
• leczenie stomatologiczne w przypadku nagłego zachorowania ( stany zapalne, bólowe) i w związku z nieszczęśliwym wypadkiem;
• leczenie związane z ciążą i porodem, nie później jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży – maks. do 6.000 PLN;
• zakup lekarstw – do Sumy Ubezpieczenia;
• leczenie związane z klauzulą nieoczekiwanej wojny lub ataku terroru – maks. do: 8.000 PLN na hospitalizację, 8.000 PLN na transport ubezpieczonego, 8.000 PLN na transport zwłok;
• transport Ubezpieczonego do kraju zamieszkania – do Sumy Ubezpieczenia;
• transport zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku – do Sumy Ubezpieczenia, w tym koszt trumny maksymalnie do 6.000 PLN;
• transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży – Do Sumy Ubezpieczenia;
• opieka nad niepełnoletnimi dziećmi Ubezpieczonego – maks. przez 3 dni do łacznej kwoty 1.500 PLN na wypadek ubezpieczeniowy;
• wizyta członka rodziny – nocleg maks. przez 7 dni, w limicie 400 PLN za dobę na wypadek ubezpieczeniowy;
• kontynuacja podróży Ubezpieczonego – Do Sumy Ubezpieczenia;
• zakwaterowanie na czas rekonwalescencji – nocleg maks. 3 dni, w limicie 400 PLN za dobę na wypadek ubezpieczeniowy;
• przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku opóźnienia transportu maks. 48 godzin;
• przekazanie wiadomości osobom wskazanym przez Ubezpieczonego;
• pokrycie kosztów związanych z opóźnieniem podróży – maks. do 600 PLN;
• pomoc tłumacza – maks. do 2 000 PLN;
• pomoc w przekazaniu kaucji,
• pomoc finansowa w przypadku utraty gotówki w wyniku rozboju lub wymuszenia rozbójniczego – maks. do 3 000 PLN;
• pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – maks. do 22 000 PLN;
wcześniejszy powrót do miejsca zamieszkania – do Sumy Ubezpieczenia.

NNW – śmierć 50 %

W przypadku urazu ciała Ubezpieczonego – do 100% Sumy Ubezpieczenia W przypadku śmierci Ubezpieczonego – 50% Sumy Ubezpieczenia.

OC

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na osobie – 100% Sumy Gwarancyjnej Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym za szkody na rzeczy – 10% Sumy Gwarancyjnej Franszyza redukcyjna 600 PLN

BP + SE

Ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu elektronicznego Opóźnienie bagażu podróżnego – zwrot udokumentowanych kosztów zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby – powyżej 8 godzin, maksymalnie do 600 PLN. Franszyza redukcyjna stosowana w razie częściowego zniszczenia , a także odnalezienia skradzionego lub zagubionego bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego nie odebranego przez ubezpieczonego – 100 PLN. Sprzęt elektroniczny – będące elementem bagażu podróżnego telefon komórkowy lub przenośny: 1) sprzęt komputerowy, 2) sprzęt fotograficzny, 3) sprzęt kinematograficzny, 4)sprzęt audio-wideo, 5)urządzenia łączności, 6)instrumenty muzyczne.

Sprzęt sportowy

Sprzęt sportowy obejmuje: narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa, deska do uprawiania snowboardu i jego odmian, deska do uprawiania surfingu i jego odmian, rower, specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania, specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa, rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego, specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej wraz z osprzętem i ekwipunkiem. •Franszyza redukcyjna stosowana w razie częściowego zniszczenia , a także odnalezienia skradzionego lub zagubionego bagażu podróżnego, sprzętu elektronicznego i sprzętu sportowego nie odebranego przez Ubezpieczonego – 100 PLN.

Sport Assistance

W zakres ochrony wchodzi: •zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu imiennego lub SKI-Pass – maksymalnie do 600 PLN na cały okres ubezpieczenia; •świadczenie w przypadku zamknięcie tras zjazdowych – 60 PLN dziennie, maksymalnie do 600 PLN na cały okres ubezpieczenia; •zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu sportowego – 60 PLN dziennie, maksymalnie 600 PLN na okres ubezpieczenia; •pokrycie kosztów poszukiwań i ratownictwa – 22.000 PLN; •organizację wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – maksymalnie do 2.000 PLN na okres ubezpieczenia;

Kontynuacja leczenia w RP

Łączny limit 2.000 PLN na wypadek ubezpieczeniowy obejmuje:

 • wizyta lekarza – maks. 2 wizyty na wypadek ubezpieczeniowy;
 • wizyta pielęgniarki – maks. 2 wizyty na wypadek ubezpieczeniowy;
 • organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
 • zwrot kosztów rehabilitacji po NW;
 • zwrot kosztów dodatkowych w związku z hospitalizacją.
 • organizację i pokrycie kosztów badań funkcjonalnych, motorycznych i wydolnościowych.

Jeżeli doczytaliście do tego miejsca to mam nadzieję, że zgodzicie się ze mną i z zakresem który polecam, czyli ubezpieczenie dla odważnych.

zapraszam Dariusz Kasica Agent TUiR Allianz Polska S.A.tel. 604 610 748

polisę możesz otrzymać na e-mail 😉

tagi: ubezpieczenie sportów ekstremalnych, sporty ekstremalne, sporty wysokiego ryzyka, ekstremalne sporty, ubezpieczenie dla odważnych

 

Related Post

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,