Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Ubezpieczenia na życie i nowotwory

Ubezpieczenia na życie i nowotworyUbezpieczenia na życie i nowotwory.

Ubezpiecz życie wraz z umowami dodatkowymi tj. poważne zachorowania i Allianz Best Doctors.

W TU Allianz Polska Życie S.A. masz możliwość ubezpieczenia się od poważnej choroby do 1 000 000 PLN

oraz do 1 000 000 EUR w roku polisowym i do 2 000 000 EUR ( Allianz Best Doctors ) w trakcie trwania polisy. 

 • nowotwór,
 • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,
 • zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,
 • zabieg neurochirurgiczny,
 • przeszczep od żywego dawcy narządów.

Zakres ubezpieczenia dobierasz w zależności od Twoich potrzeb i możliwości finansowych .

Ubezpieczenie poważne zachorowania jest ubezpieczeniem zawieranym w dwóch wariantach tj. w zakresie podstawowym 20 jednostek chorobowych oraz w zakresie rozszerzonym 36 jednostek chorobowych, sumy ubezpieczenia od 10 000 zł do 1 000 000 zł

 1. Zawał serca
 2. Zabiegi kardiochirurgiczne w celu leczenia przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
 3. Zabiegi kardiochirurgiczne wymiany zastawki
 4. Operacja aorty
 5. Udar mózgu
 6. Stwardnienie rozsiane
 7. Choroba Parkinsona
 8. Choroba Creutzfelda-Jakoba
 9. Łagodny guz mózgu
 10. Zakażenie wirusem HIV
 11. Oparzenia skóry
 12. Całkowita utrata wzroku
 13. Całkowita utrata słuchu
 14. Całkowita utrata mowy
 15. Anemia aplastyczna wymagająca leczenia
 16. Nowotwór
 17. Niewydolność nerek
 18. Przeszczep
 19. Schyłkowa niewydolność wątroby
 20. Śpiączka
 21. Przeszczep tętnicy płucnej
 22. Kardiomiopatia
 23. Paraliż
 24. Postępujące porażenie nadjądrowe
 25. Choroba Alzheimera
 26. Ostra niewydolność wątroby
 27. Cukrzyca typu I insulino-zależna o ciężkim przebiegu
 28. Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
 29. Tężec o ciężkim przebiegu
 30. Zatorowość płucna
 31. Przewlekła niewydolność oddechowa
 32. Pierwotne nadciśnienie płucne
 33. Łagodny guz rdzenia
 34. Choroba neuronu ruchowego
 35. Zapalenie mózgu
 36. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych

można również wykupić taką umowę dla dziecka z sumą ubezpieczenia od 20 000 zł do 100 000 zł obejmującą 17 jednostek chorobowych.

DPZD – Poważne zachorowania dziecka zakres:

 1. Bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
 2. Łagodny guz rdzenia
 3. Łagodny guz środczaszkowy
 4. Paraliż
 5. Zapalenie mózgu
 6. Cukrzyca
 7. Dystrofia mięśniowa
 8. Krańcowa niewydolność nerek
 9. Nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami
 10. Posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
 11.  Przeszczep
 12. Schyłkowa niewydolność wątroby
 13.  Śpiączka
 14. Całkowita utrata mowy
 15. Całkowita utrata słuchu
 16. Całkowita utrata wzroku
 17. Oparzenia skóry

wszystkie choroby opisane są w OWU

Related Post

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych


Warning: stat(): stat failed for /home/complex/domains/dariuszkasica.pl/public_html/wp-content/uploads/wpcf7_captcha/1432859626.txt in /home/complex/domains/dariuszkasica.pl/public_html/wp-content/plugins/really-simple-captcha/really-simple-captcha.php on line 266