Tag: Odpowiedzialność cywilna

Moja FirmaMoja FirmaUbezpieczenie Moja Firma Chroni firmę przed najpoważniejszymi ryzykami Dzięki całodobowemu dostępowi do usługi assistance można w pełni skupić się na działalności, podczas gdy Allianz zajmie się stratami Szybka ścieżka likwidacji szkód, aby bez przeszkód

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych