Pracujesz zagranicą .
Pracujesz zagranicą – ubezpiecz się ,

Szczególnie polecamy dla osób pracujących na terenie Niemiec ! – rynek pracy Otwarty !

Ubezpieczenie wyjazdów do pracy, służbowych czy rodzinnych. Ubezpieczenie kosztów leczenia dla osób pracujących lub studiujących zagranicą. Pamiętaj warto się ubezpieczyć – koszty leczenia zagranicą są wysokie !!!

rozróżniamy cztery zakresy ubezpieczenia dla osób pracujących:

 • praca umysłowa
 • praca fizyczna
 • praca o podwyższonym stopniu ryzyka
 • praca o wysokim stopniu ryzyka

Zaletą oferty TUiR Allianz Polska S.A. jest bezgotówkowe rozliczanie kosztów leczenia w UE i wielu krajach świata. Ubezpieczając koszty leczenia za granicą możesz dodatkowo wykupić ubezpieczenie NNW oraz Odpowiedzialność Cywilną na osobie i rzeczy. Jeżeli jest to wyjazd planowany przez miesiące a może nawet lata warto zabezpieczyć się od skutków odwołania wycieczki lub urlopu i zwrot poniesionych kosztów biletu.

Co w ofercie ?

 • ubezpieczenie pracy za granicą:
  • pracy umysłowej,
  • pracy fizycznej,
  • pracy fizycznej wysokim ryzyku,  zakres pracy jest bardzo ważny, aby ubezpieczenie nas właściwie chroniło.
 • zatrudniasz pracowników, pamiętaj o dodatkowym ubezpieczeniu EKUZ nie zwraca wszystkich kosztów. Główny zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • koszty leczenia i assistance w podróży,
  • NNW czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków,

  dodatkowo można je rozszerzyć o

  • OC w życiu prywatnym za szkody na osobie oraz szkody na rzeczy.
  • Bagaż podróżny
  • Bagaż podróżny i sprzęt elektroniczny
  • plus umowy dodatkowe Assistance np. Assistance Business, Alkohol w KLiA i NNW

http://dariuszkasica.pl/ubezpieczenie-pracy-za-granica/

Leave a Reply

Related Post

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom