Pracujesz zagranicą .
Pracujesz zagranicą – ubezpiecz się ,

Szczególnie polecamy dla osób pracujących na terenie Niemiec! – rynek pracy Otwarty!

Ubezpieczenie wyjazdów do pracy, służbowych czy rodzinnych. Ubezpieczenie kosztów leczenia dla osób pracujących lub studiujących zagranicą. Pamiętaj warto się ubezpieczyć – koszty leczenia zagranicą są wysokie !!!

rozróżniamy cztery zakresy ubezpieczenia dla osób pracujących:

 • praca umysłowa
 • praca fizyczna
 • praca o podwyższonym stopniu ryzyka
 • praca o wysokim stopniu ryzyka

Zaletą oferty TUiR Allianz Polska S.A. jest bezgotówkowe rozliczanie kosztów leczenia w UE i wielu krajach świata. Ubezpieczając koszty leczenia za granicą możesz dodatkowo wykupić ubezpieczenie NNW oraz Odpowiedzialność Cywilną na osobie i rzeczy. Jeżeli jest to wyjazd planowany przez miesiące a może nawet lata warto zabezpieczyć się od skutków odwołania wycieczki lub urlopu i zwrot poniesionych kosztów biletu.

Co w ofercie ?

 • ubezpieczenie pracy za granicą:
  • pracy umysłowej,
  • pracy fizycznej,
  • pracy fizycznej wysokim ryzyku,  zakres pracy jest bardzo ważny, aby ubezpieczenie nas właściwie chroniło.
 • zatrudniasz pracowników, pamiętaj o dodatkowym ubezpieczeniu EKUZ nie zwraca wszystkich kosztów. Główny zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • koszty leczenia i assistance w podróży,
  • NNW czyli następstwa nieszczęśliwych wypadków,

  dodatkowo można je rozszerzyć o

  • OC w życiu prywatnym za szkody na osobie oraz szkody na rzeczy.
  • Bagaż podróżny
  • Bagaż podróżny i sprzęt elektroniczny
  • plus umowy dodatkowe Assistance np. Assistance Business, Alkohol w KLiA i NNW

http://dariuszkasica.pl/ubezpieczenie-pracy-za-granica/

Leave a Reply

Related Post

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnejUbezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnejCo jest przedmiotem ubezpieczenia? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego, polegających

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych