Porównanie SU 12 000 zł
ABŻ – Allianz Bezpieczne Życie – 03.2021

ABŻ – Allianz Bezpieczne Życie

do 2021-02-28 ( 2021-03 )

 

• Dla Twoich Dzieci 

• Dla Ciebie

• Dla Ciebie VIP

• Dla Ciebie i Twoich Dzieci

• Dla Ciebie i Twoich Dzieci VIP

• Dla Rodziny

• Dla Rodziny+

• Dla Rodziny VIP

• Dla Seniora

 

PAMIĘTAJ O KARENCJI

JAK  PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY UBEZPIECZENIA

w tym okresie odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona

• 9 m-cy: urodzenie się dziecka ubezpieczonemu

• 6 m-cy: zgon ubezpieczonego, zgon w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, zgon rodzica ubezpieczonego lub rodzica współmałżonka albo partnera, zgon współmałżonka albo partnera, zgon dziecka lub urodzenie się martwego dziecka, osierocenia dziecka przez ubezpieczonego, renta miesięczna w razie osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, leczenie operacyjne ubezpieczonego

• 3 m-ce: poważne zachorowanie ubezpieczonego ( zakres podstawowy/rozszerzony ), poważne zachorowanie współmałżonka albo partnera, poważne zachorowanie dziecka

• 1 m-c: leczenie ubezpieczonego w szpitalu w następstwie wypadku lub choroby, leczenie specjalistyczne ubezpieczonego

• zapoznaj się z warunkami umowy

• wybierz wariant, który pasuje do Twoich potrzeb 

• wypełnij i podpisz deklarację

• wpłać składkę do 1. dnia miesiąca za który jest należna

• odbierz certyfikat potwierdzający ochronę

 

Dodaj komentarz

Related Post