Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Plan na dziś i jutro

Plan na dziś i jutro

Plan na dziś i jutro, ubezpieczenie indywidualne na życie, które dopasowujesz w zależności od okresu życia, w którym się znajdujesz oraz sytuacji rodzinnej niezależnie czy jesteś w związku małżeńskim, czy związku partnerskim a może w stanie wolnym znajdziemy dla Ciebie rozwiązanie.

zakres ubezpieczenia kliknij w link

 • Assistance Ochrona podstawowa

 • Wraz z ubezpieczeniem na życie w ramach limitów określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia otrzymujesz dostęp do całodobowej pomocy świadczonej 7 dni w tygodniu (takiej jak m. in. transport medyczny, opieka domowa czy opieka pielęgniarki po hospitalizacji), przydatnej w razie trudnych sytuacji życiowych.
 • Aby uzyskać pomoc wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego Mondial Assistance
  pod numer: +48 22 591 95 05 lub + 48 22 281 95 05 Szeroki pakiet usług Assistance obejmuje między innymi:
 • transport medyczny; opiekę nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi;
 • pomoc w procesie rehabilitacji w tym transport i pokrycie kosztów transportu i wizyt w poradni, organizacji i pokrycie kosztów rehabilitacji, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego i jego transport;
 • pomoc domową i opiekę pielęgniarki po hospitalizacji; wizytę lekarza i pielęgniarki po wypadku;
 • pomoc psychologa, położnej; pomoc medyczną za granicą;
 • dostęp do infolinii: baby Assistance, Medycznej oraz Zdrowe odżywianie.
 • Plan na dziś i jutro daje Ci możliwość skorzystania z opcji Assistance w ramach umowy głównej bez ponoszenia dodatkowych wydatków.

Gromadzenie kapitału Ochrona podstawowa

Masz wiele planów na przyszłość, a z nimi wiążą się wydatki.
Dlatego podejmij decyzję z ubezpieczeniem Plan na dziś i jutro, w którym

 • Oszczędzając, możesz dopasowywać sposób inwestowania do swojej bieżącej sytuacji finansowej, oczekiwań oraz skłonności do
  ryzyka, czyli inwestujesz sam lub zlecasz to nam w trzech funduszach modelowych.
 • Szeroki wybór ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
 • Możliwość dokonywania całkowicie bezpłatnych i nielimitowanych operacji przenoszenia środków między funduszami i
  zmiany alokacji składki.
 • Łatwo i wygodnie zarządzasz swoimi oszczędnościami za pośrednictwem platformy internetowej e-serwis:
  otrzymujesz możliwość podglądu stanu zgromadzonych środków, dokonanych wpłat czy złożonych przez Ciebie dyspozycji, a także możliwość swobodnego zarządzania alokacją składki oraz przenoszenia środków między ubezpieczeniowymi funduszami
  kapitałowymi.
 • Ochrona życia Ochrona podstawowa – Ubezpieczenie na życie to podstawowe zabezpieczenie dla Twoich najbliższych, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. W razie nieszczęścia świadczenie wypłacane przez Allianz pozwoli im na spłatę Twoich zobowiązań (kredytów czy pożyczek) oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.
 • Uzyskujesz podstawowe, najważniejsze zabezpieczenie
  finansowe dla Twoich najbliższych, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. W razie nieszczęścia świadczenie wypłacone przez Allianz pozwoli im na spłatę Twoich zobowiązań (kredytów czy pożyczek) oraz utrzymanie dotychczasowego poziomu życia.
 • Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.
 • Dzięki wykupieniu tej umowy dodatkowej możesz dowolnie rozszerzać zakres ochrony o kolejne umowy dodatkowe w
  razie wypadku lub zachorowania.
 • Ubezpieczenie na życie dostępne jest w dwóch wersjach: terminowej oraz bezterminowej. W miarę potrzeb, w trakcie trwania ubezpieczenia, możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • W ramach jednej polisy ochroną możesz objąć również współmałżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie kupisz wraz z umową podstawową (mającą na celu gromadzenie kapitału) lub w trakcie jej trwania.

Plan na dziś i jutro

 • W razie utraty samodzielności w życiu codziennym, otrzymasz środki, które pomogą Tobie i Twoim bliskim na nowo zorganizować życie i niezbędną opiekę.
 • Ubezpieczenie działa w przypadku utraty zdolności do wykonywania czterech spośród sześciu podstawowych czynności życia codziennego, takich jak:
  • poruszanie się w domu,
  • kontrolowanie czynności fizjologicznych,
  • mycie się,
  • ubieranie się,
  • jedzenie,
  • korzystanie z toalety.
 • Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego współmałżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.Niezdolność do samodzielnej egzystencji zapewnia ochronę zarówno w razie wypadku, jak i w razie choroby, w ramach jednej umowy dodatkowej.
 • Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane wskazanym przez Ciebie osobom w razie Twojej śmierci wskutek wypadku.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać jego sumę.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.
 • Jeśli w wyniku wypadku niezbędna jest hospitalizacja, ubezpieczenie zapewni dodatkowe fundusze, które można przeznaczyć na dowolny cel – leki, dojazdy, rehabilitację, dodatkową opiekę, pokrycie luki w budżecie związanej z absencją w pracy.
 • Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu – od pierwszego dnia do wypisu.
 • Za każdy dzień pobytu w szpitalu możesz otrzymać od 100 do 500 zł.
 • Zapewniamy wsparcie finansowe aż do 180 dni pobytu w szpitalu.
 • Gdy pobyt w szpitalu trwa nieprzerwanie 180 dni, otrzymasz świadczenie w podwójnej wysokości.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia, możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.
 • Uzyskasz wsparcie finansowe w razie konieczności leczenia operacyjnego po wypadku.
 • To kompleksowe ubezpieczenie, które obejmuje prawie 400 różnych zabiegów operacyjnych
 • Wypłacany jest odpowiedni procent sumy ubezpieczenia, w zależności od klasyfikacji wykonanego zabiegu operacyjnego.
 • Po wykorzystaniu wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia, umowa nie wygasa, a limit odnawia się na kolejny rok.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera.
 • Ubezpieczenie można kupić wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania.

Plan na dziś i jutro z umową dodatkową Allianz Best Doctors

 • Możliwość weryfikacji postawionej diagnozy – wydanie drugiej opinii medycznej.
 • Ustalenie najlepszej dostępnej metody leczenia przez światowej klasy ekspertów.
 • Dostęp do leczenia w klinikach na całym świecie w razie zachorowania na jedną z 5 krytycznych chorób:
  • nowotwór,
  • zabieg operacyjny naczyń wieńcowych,
  • zabieg kardiochirurgiczny wymiany zastawki,
  • zabieg neurochirurgiczny,
  • przeszczep od żywego dawcy narządów.
 • Polisa zapewnia organizację i pokrycie leczenia do wysokości:
  • 1 000 000 euro w roku,
  • 2 000 000 euro w trakcie całego życia, w tym kosztów podróży lub transportu medycznego do 10 000 euro oraz zakwaterowania z osobą towarzyszącą do 12 000 euro.

Ochroną możesz objąć również Twojego małżonka lub partnera oraz dzieci. Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie lub w trakcie jej trwania. Dodatkowo wiesz ile to kosztuje, dla osoby dorosłej 64 zł miesięcznie, dla dziecka 26 zł miesięcznie.

 • W razie pobytu dziecka w szpitalu spowodowanego chorobą lub wypadkiem otrzymasz pieniądze, dzięki którym będziesz mógł zadbać o jego szybki powrót do zdrowia.
 • Za każdy dzień pobytu w szpitalu możesz otrzymać od 100 do 300 zł.
 • Zapewniamy wsparcie finansowe aż do 180 dni pobytu w szpitalu.
 • Gdy leczenie w szpitalu przekroczy 180 dni, otrzymasz świadczenie w podwójnej wysokości.
 • Po wykorzystaniu rocznego limitu umowa może trwać dalej; limit odnowi się w kolejnym roku.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać wysokość świadczenia dziennego.
 • Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.
 • Ubezpieczenie można zakupić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia na życie dla dziecka.
 • Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę świadczenia gdy pobyt w szpitalu trwał nieprzerwanie cztery dni jeśli spowodowany był
  chorobą dziecka, a w przypadku hospitalizacji będącej skutkiem wypadku świadczenie przysługuje jeśli dziecko przebywa w szpitalu co najmniej jeden dzień.
 •   W razie zdiagnozowania u Twojego dziecka jednej z 17 wskazanych poniżej chorób wypłacimy pieniądze, dzięki którym Twoje dziecko będzie mogło szybko powrócić do zdrowia:
  • bakteryjne zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych
  • łagodny guz rdzenia
  • łagodny guz śródczaszkowy
  • paraliż
  • zapalenie mózgu
  • cukrzyca
  • dystrofia mięśniowa
  • krańcowa niewydolność nerek
  • nowotwory złośliwe z białaczkami i chłoniakami
  • posocznica (sepsa) o ciężkim przebiegu
  • przeszczep
  • schyłkowa niewydolność wątroby
  • śpiączka całkowita utrata mowy
  • całkowita utrata słuchu
  • całkowita utrata wzroku
  • oparzenia skóry
 • Ubezpieczenie zapewnia wielokrotność wypłat w sytuacji wystąpienia kilku niezwiązanych ze sobą zachorowań.
 • Pieniądze z tytułu tej umowy wypłacane są w formie jednorazowej kwoty.
 • Twoje dziecko może być ubezpieczone aż na 100 000 zł.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać wysokość świadczenia dziennego.
 • Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.
 • Ubezpieczenie można zakupić w dowolnym momencie trwania ubezpieczenia
 • Otrzymasz wsparcie finansowe jeśli wskutek wypadku Twoje dziecko dozna obrażeń ciała lub jeśli konieczne będzie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego.
 • Wysokość wypłaty z tytułu tej umowy zależy od rodzaju uszczerbku na zdrowiu lub przeprowadzonej operacji i wynosi
  odpowiedni procent sumy ubezpieczenia w zależności od klasyfikacji określonej w tabeli świadczeń.
 • Do wykorzystania masz 100% wybranej przez Ciebie sumy ubezpieczenia.
 • W miarę potrzeb, w czasie trwania ubezpieczenia możesz zwiększać lub zmniejszać sumę ubezpieczenia.
 • Ochroną możesz objąć dzieci, które nie ukończyły 25 lat.
 • Ubezpieczenie kupisz wraz z umową na życie dla dziecka lub w trakcie jej trwania

Od 07 września 2015 Plan na dziś i jutro  wzbogacamy o kolejne umowy dodatkowe:

 • Rentę miesięczną w razie śmierci ubezpieczonego,
  • wypłata świadczenia występuje w okresie, na który została zawarta.
 • Leczenie w szpitalu wskutek wypadku i choroby,
  • od 10 000 do 50 000 zł
 • Pobyt w szpitalu wskutek wypadku i choroby,
  • nawet 500 zł za dzień pobytu w szpitalu
  • w wyniku wypadku od 1 dnia
  • w wyniku choroby od 4 dnia
 • Uszczerbek na zdrowiu w wersji standardowej i progresywnej
  • uszczerbek w wersji standard wypłata 1% za 1 % uszczerbku
  • uszczerbek w wersji progresywnej wypłata od 1 do 10 % uszczerbku 1% za 1% uszczerbku
  • uszczerbek w wersji progresywnej wypłata od 11 % uszczerbku 1% x 4 za 1% uszczerbku

Przykładowa wypłata za uszczerbek jeżeli suma ubezpieczenia to 80 000 zł

jeżeli uszczerbek 7 %

 • wersja standard 7 % uszczerbku = 7 x 800 zł = 3200 zł
 • wersja progresywna 7 % uszczerbku = 7 x 800 zł = 3200 zł

jeżeli uszczerbek 15 %

 • wersja standard 15 % uszczerbku = 15 x 800 zł = 12000 zł
 • wersja progresywna 15 % uszczerbku = 10 x 800 + 5 x 4 x 800 zł = 24 000 zł

Podsumowanie,

Plan na dziś i jutro, jest ubezpieczeniem na życie optymalnie dopasowanym do potrzeb klienta, można je modyfikować na różne sposoby, co najważniejsze w ubezpieczeniu tym dokonujemy zmian nie likwidując polisy.

Modyfikacja na ” PLUS ” możliwa w każdą miesięcznicę polisy, modyfikacja na ” MINUS ” pierwsza po roku trwania polisy, następne w miesięcznicę polisy.

http://dariuszkasica.pl/owu_ultr_nowy_wykaz_pm_-od_22-02-2019/