Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności Pakiet Bezpieczne Życie Allianz

Pakiet Bezpieczne Życie Allianz
Pakiet Bezpieczne Życie Allianz występuje

w 9 pakietach do wyboru przez Ubezpieczonego:

 • Dla rodziny
 • Dla rodziny +
 • Dla rodziny VIP
 • Dla Ciebie
 • Dla Ciebie VIP
 • Dla rodzica
 • Dla rodzica VIP
 • Dla Dwojga
 • Dla seniora

Jest to nowy Pakiet ubezpieczeń grupowych na życie, który występuje pod nazwą ” Pakiet Bezpieczne Życie ” a oferowany jest dla grupy osób, które nie mają możliwości skorzystania z opcji ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy.

Tak więc podsumowując jest to Pakiet dla osób indywidualnych, niezależnie od miejsca zatrudnienia lub jego braku.

Zakres ubezpieczenia jest zależny od wybranego pakietu, sumy ubezpieczenia można dopasować indywidualnie w zależności od potrzeb dostępne są SU 10000 zł lub 12000 zł.

Czy i jakie karencje obowiązują Ubezpieczonych?

 • 9 miesięcy: • urodzenie dziecka.
 • 6 miesięcy: • zgon Ubezpieczonego, • zgon Ubezpieczonego w następstwie zawału serca lub udaru mózgu, • osierocenie dziecka, • wypłata renty w związku z osieroceniem dziecka, • zgon współmałżonka lub partnera, • zgon rodzica lub teścia lub rodzica partnera, • zgon dziecka, • leczenie operacyjne.
 • 3 miesiące: • poważne zachorowanie Ubezpieczonego, • poważne zachorowanie współmałżonka lub partnera, • poważne zachorowanie dziecka.
 • 1 miesiąc: • leczenie w szpitalu, • leczenie specjalistyczne.
 • Karencjom nie podlegają zdarzenia wskutek wypadku.
 • W przypadku przystąpienia do Pakietu Bezpieczne Życie w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia z ubezpieczenia Allianz Rodzina Ubezpieczeni zachowują staż ubezpieczenia skutkujący: • skróceniem karencji na ryzyka, które dotychczas Ubezpieczony miał w zakresie, • karencja skraca się o długość stażu w polisie Allianz Rodzina.
 • W przypadku przejścia z Indywidualnej Kontynuacji staż nie jest naliczany
 • W przypadku przejścia między pakietami Pakietu Bezpieczne Życie zachowana jest zasada ciągłości stażu i nie naliczania karencji na podwyższone świadczenia. Zasada ta dotyczy wyłącznie ryzyk, które Ubezpieczony miał w poprzednim pakiecie.

Pakiet Bezpieczne Życie Allianz,  jest więc uzupełnieniem ubezpieczeń indywidualnych na życie.

więcej na Pakiet Bezpieczne Życie – porównanie

zapraszam 😉

Related Post

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowaniaUbezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowaniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz.   Na mocy niniejszej klauzuli, Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego przedsiębiorcy za szkody