ABI / IODABI / IODAdministratora Bezpieczeństwa Informacji  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Przedsiębiorstwo: TUiR  Allianz Polska S.A. Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom