Agent Allianz Complex Dariusz Kasica ogolne_warunki_ubezpieczenie_home_assistance

ogolne_warunki_ubezpieczenie_home_assistanceogolne_warunki_ubezpieczenie_home_assistance

Home assistance TUiR Allianz Polska S.A.

Leave a Reply

Related Post

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych