Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Odpowiedzialność cywilna – targi

Odpowiedzialność cywilna – targi

Odpowiedzialność cywilna – targi

Prowadzisz firmę i wystawiasz swoje towary lub usługi na targach, poszukujesz ubezpieczenia ?

Coraz częściej jako jeden z podstawowych warunków, który stawia organizator targów, jest posiadanie ubezpieczenia OC działalności na warunkach organizatora, więc okazuje się, że ubezpieczenie standardowe nie wystarczy.

Często na taką imprezę wymagane jest ubezpieczenie z SG – sumą gwarancyjną na poziomie min. 1 000 000 USD .

Nasza oferta jest przygotowywana na podstawie wypełnionego przez klienta kwestionariusza oceny ryzyka kwestionariusz_oceny_ryzyka_ubezpieczenia_odpowiedzialnosci_cywilnej .

Odpowiedzialność cywilna – targi ,

Jeżeli interesuje Cię nasza oferta pobierz formularz i odeślij do nas wypełniony, pamiętaj kwestionariusz musi być podpisany przez właściciela lub jeżeli jest to spółka osobę, która widnieje w KRS.

Pamiętaj kwestionariusz musi być wypełniony w całości, również pod kątem posiadanych ubezpieczeń, oraz opisu prowadzonej działalności i wystawianych towarów lub usług, czasami te dane nie pokrywają się dlatego potrzebne jest odpowiednie opisanie potrzeb .