OC zawodoweAllianz Gwarantowany Kapitał

Informujemy, że z dniem 05.06.2019 roku został wprowadzony do sprzedaży nowy produkt – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Produkt dedykowany jest do wyselekcjonowanych grup zawodowych / podmiotów tj.:

 • tłumaczy,
 • kancelarii prawnych,
 • pracowni projektowych,
 • geodetów i kartografów,
 • projektantów i wykonawców systemów IT,
 • weterynarzy,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomości,
 • konsultantów: prawnych,
 • konsultantów unijnych,
 • konsultantów kadrowych,
 • konsultantów rolnych,
 • trenerów i instruktorów sportu,
 • pracowników służb bhp,
 • nauczycieli,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych (IOD)

OC zawodowe – zapraszamy

możliwość dołączenia :
a) ochrony retroaktywnej,
b) przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń,
c) innych indywidualnych postanowień przewidzianych w konkretnej Klauzuli
zawodowej (np. podlimit sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie, ubezpieczenie
osoby fizycznej świadczącej usługi wyłącznie na umowę o pracę).

Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w powyższych grupach zawodowych jest produktem dedykowanym dla tych grup i w wielu przypadkach stanowi uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie dobrowolne dla :

 • tłumaczy,
 • kancelarii prawnych,
 • pracowni projektowych,
 • geodetów i kartografów,
 • projektantów i wykonawców systemów IT,
 • weterynarzy,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomości,
 • konsultantów: prawnych,
 • konsultantów unijnych,
 • konsultantów kadrowych,
 • konsultantów rolnych,
 • trenerów i instruktorów sportu,
 • pracowników służb bhp,
 • nauczycieli
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych (IOD)

jest ubezpieczeniem dla osób fizycznych pracujących na umowę o pracę oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz firm spółek prawa handlowego. Sumy ubezpieczenia zależne są od rodzaju ubezpieczanej działalności inne limity np. dla konsultantów inne dla nauczycieli, w większości przypadków górne limity są wystarczające, jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia na bardzo wysokie sumy wówczas po wypełnieniu wniosku otrzymujesz indywidualną , ustalaną przez Undewriting .

OCZ-O02_12-18

OCZ_ABI_190-2015_156-2018_12-18

Dariusz Kasica tel. +48 604 610 748

KLAUZULA NR 1 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza

KLAUZULA NR 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawne

KLAUZULA NR 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz

KLAUZULA NR 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety / kartografa

KLAUZULA NR 5 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego

KLAUZULA NR 6 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii / technika weterynarii

KLAUZULA NR 7 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami

KLAUZULA NR 8 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

KLAUZULA NR 9 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego  działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych)

KLAUZULA NR 10 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu instruktora sportu lub trenera

KLAUZULA NR 11 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

KLAUZULA NR 12 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela 

KLAUZULA NR 13 – Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ), Inspektora Danych Osobowych ( IOD )

 

Related Post