OC zawodoweAllianz Gwarantowany Kapitał

Informujemy, że z dniem 05.06.2019 roku został wprowadzony do sprzedaży nowy produkt – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

Produkt dedykowany jest do wyselekcjonowanych grup zawodowych / podmiotów tj.:

 • tłumaczy,
 • kancelarii prawnych,
 • pracowni projektowych,
 • geodetów i kartografów,
 • projektantów i wykonawców systemów IT,
 • weterynarzy,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomości,
 • konsultantów: prawnych,
 • konsultantów unijnych,
 • konsultantów kadrowych,
 • konsultantów rolnych,
 • trenerów i instruktorów sportu,
 • pracowników służb bhp,
 • nauczycieli,
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych (IOD)

OC zawodowe – zapraszamy

możliwość dołączenia :
a) ochrony retroaktywnej,
b) przedłużonego okresu zgłaszania roszczeń,
c) innych indywidualnych postanowień przewidzianych w konkretnej Klauzuli
zawodowej (np. podlimit sumy gwarancyjnej na jedno zdarzenie, ubezpieczenie
osoby fizycznej świadczącej usługi wyłącznie na umowę o pracę).

Dobrowolne ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w powyższych grupach zawodowych jest produktem dedykowanym dla tych grup i w wielu przypadkach stanowi uzupełnienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw.

Ubezpieczenie dobrowolne dla :

 • tłumaczy,
 • kancelarii prawnych,
 • pracowni projektowych,
 • geodetów i kartografów,
 • projektantów i wykonawców systemów IT,
 • weterynarzy,
 • zarządców nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomości,
 • konsultantów: prawnych,
 • konsultantów unijnych,
 • konsultantów kadrowych,
 • konsultantów rolnych,
 • trenerów i instruktorów sportu,
 • pracowników służb bhp,
 • nauczycieli
 • Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Inspektora Ochrony Danych (IOD)

jest ubezpieczeniem dla osób fizycznych pracujących na umowę o pracę oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz firm spółek prawa handlowego. Sumy ubezpieczenia zależne są od rodzaju ubezpieczanej działalności inne limity np. dla konsultantów inne dla nauczycieli, w większości przypadków górne limity są wystarczające, jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia na bardzo wysokie sumy wówczas po wypełnieniu wniosku otrzymujesz indywidualną , ustalaną przez Undewriting .

OCZ-O02_12-18

OCZ_ABI_190-2015_156-2018_12-18

Dariusz Kasica tel. +48 604 610 748

KLAUZULA NR 1 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu tłumacza

KLAUZULA NR 2 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawne

KLAUZULA NR 3 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz

KLAUZULA NR 4 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu geodety / kartografa

KLAUZULA NR 5 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego

KLAUZULA NR 6 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii / technika weterynarii

KLAUZULA NR 7 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami

KLAUZULA NR 8 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

KLAUZULA NR 9 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego  działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych)

KLAUZULA NR 10 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu instruktora sportu lub trenera

KLAUZULA NR 11 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

KLAUZULA NR 12 – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela 

KLAUZULA NR 13 – Administratora Bezpieczeństwa Informacji ( ABI ), Inspektora Danych Osobowych ( IOD )

 

OC zawodowe dobrowolne

Related Post

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać