OC zawodowe dobrowolne

Odpowiedzialność cywilna zawodowa dobrowolna, chroni od szkód osobowych jak i majątkowych. Prowadzisz firmę, jesteś pracownikiem ? ta oferta jest dla Ciebie. Zakres odpowiedzialności opisany jest w OWU osobno dla każdej z poniższych klauzul, OWU określają również wysokość franszyzy redukcyjnej dla poszczególnych klauzul. Maksymalna suma gwarancyjna uzależniona jest od obrotu i ilości zatrudnianych osób i stanowi … Czytaj dalej OC zawodowe dobrowolne