Agent Allianz Complex Dariusz Kasica OC działalności doradcy 01
OC doradcy unijnego

OC działalności doradcy 01

OC działalności doradcy, konsultanta unijnego,

Ubezpieczenie OC działalności doradcy, czyli przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (Klauzula nr 9).
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności z zakresu konsultingu, rozumianego jako:

 • doradztwo kadrowe – ocena zapotrzebowania kadrowego, doradztwo kadrowe i szkolenia w tym zakresie, jak również pozyskiwanie kadr,
 • doradztwo w zakresie uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej (dotacje unijne) – wybór odpowiedniego programu, przygotowanie stosownych wniosków o dotację, przygotowanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji,
 • doradztwo prawne – udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo procesowe w zakresie dopuszczonym przez przepisy prawa, o ile ww. czynności są wykonywane przez osoby posiadające tytuł magistra prawa uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej,
 • doradztwo rolnicze – udzielanie porad, szkolenia oraz działalność informacyjna na rzecz rolników.
  Ubezpieczenie skierowane jest do:
 • osób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę lub świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, pod warunkiem że zatrudniają one nie więcej niż 10-ciu specjalistów z zakresu konsultingu (w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne bądź jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego).
  z zastrzeżeniem że: obrót Ubezpieczonego nie przekracza kwoty 2.000.000 zł.

Na warunkach OC z tytułu wykonywania zawodu (Klauzula nr 9), ochrona nie obejmuje zakresem szkód dotyczących:

 • usług doradczych wykraczających poza zakres zdefiniowany w Klauzuli,
 • podejmowania decyzji w miejsce przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczone są usługi doradcze,
 • działalności w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem (usługi managerskie),
 • sporządzonych rachunków opłacalności, przewidywania i oceny zmian gospodarczych i politycznych,
 • działalności podmiotów zajmujących się doradztwem prawnym w zakresie uzyskiwania odszkodowań i innych świadczeń od zakładów ubezpieczeń.
  Ochrona jest udzielana pod warunkiem, że usługi konsultingu są świadczone w oparciu o pisemną umowę, określającą rodzaj oraz zakres usług doradczych.

OC działalności doradcy, warto zapoznać się z odpowiednią klauzulą, w zależności od świadczonych usług, czy doradczych czy pisaniu wniosków w celu pozyskania dotacji unijnych.

Górny limit odpowiedzialności OC dorady unijnego to 1 000 000 złotych dla firm i jednoosobowej działalności gospodarczej i 200 000 zł dla osób fizycznych świadczących usługi na umowę o pracę, są to górne sumy odpowiedzialności na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie posiada klauzulę kosztów ochrony prawnej Ubezpieczonego z odrębnym limitem odpowiedzialności w tym zakresie (suma ubezpieczenia) w wysokości 10 000 PLN.

Ubezpieczenie może obejmować ochroną wsteczną uchybienia Ubezpieczonego mające miejsce na 12 miesięcy przed wnioskowanym początkiem okresu ubezpieczenia – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tzw. ochrona retroaktywna? (rozszerzenie zakresu ochrony za opłatą dodatkowej składki), co jest niewątpliwym atutem oferty.

Ubezpieczenie może obejmować przedłużony okres zgłaszania roszczeń? (rozszerzenie zakresu ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki.).
Okresy te mogą występować w trzech wersjach 12, 24 lub 36 miesięcy.

powrót do strony głównej

Zakresem ubezpieczenia OC działalności doradcy mogą być objęci:

 • doradca kadrowy,

 • doradca unijny,

 • doradca prawny,

 • doradca rolniczy.

Każda z czterech opcji jest odrębna więc, jeżeli interesuje Cię połączenie, to możemy zaproponować dwie na jednej polisie, jednak wówczas zostanie zastosowana odpowiednia zwyżka za drugi rodzaj działalności.

Przy czym przy zachowaniu jednakowych sum ubezpieczenia składki mogą się różnić w zależności jaką działalność obejmuje to ubezpieczenie.
W OC zawodowym wypełniamy jeden wniosek podstawowy i załącznik do wniosku z odpowiednią klauzulą w tym przypadku klauzula nr 9.
 

Suma ubezpieczenia dla osób na umowę o pracę do 200 000 PLN dla działalności gospodarczej do 1 000 000 PLN.

Okres odpowiedzialności do 12 miesięcy ( rok ) dostępne opcje z ochroną retroaktywną (odpowiedzialność do 12 miesięcy wstecz) oraz przedłużonym okresem odpowiedzialności o 12, 24 lub 36 miesięcy. Należy zwrócić uwagę, że OC doradcy jest dla firm z obrotem do 2 000 000 PLN (przy osobach zatrudnionych obrót nie występuje).
 
OC doradcy obejmuje również swoim zakresem OC najemcy nieruchomości oraz można je rozszerzyć o OC pracodawcy z zastosowaniem limitu na to ryzyko.
 
formularz kontaktowy na stronie, bardzo proszę o podawanie numeru telefonu kontaktowego. tel. 604 610 748 
kliknij ten link : kontakt

Cena ubezpieczenia zależy od formy działalności gospodarczej, sumy ubezpieczenia i obrotu za ostatnie 12 miesięcy (dla nowej działalności planowanego obrotu rocznego) oraz jakiego rodzaju doradztwa dotyczy.

Pamiętaj nie można mylić OC działalności z OC doradcy, gdyż jest to OC zawodowe.

Warto wspomnieć jeszcze o tym, iż z informacji uzyskanych przez klientów ci którzy posiadają nasze ubezpieczenie OC doradcy łatwiej pozyskują nowych klientów.

 

OCZ_KL9_190-2015_156-2018_12-18

OCZ_ABI_190-2015_156-2018_12-18

OCZ-O03-07-22

Wniosek o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej 464

oswiadczenie_o_APK_464