Nowe prawo budowlane
Nowe prawo budowlane, zmienia w istotny sposób podejście do przeglądów w domach jednorodzinnych, dlatego ważne jest aby się z nim zapoznać.

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

pobierz i zapoznaj się z nim, Prawo_Budowlane_od_15092015_D19940414Lj

ważne zmiany nastąpiły w

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (nie dotyczy domów jednorodzinnych)

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

aktualne akty prawne dostępne są na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Nowe Prawo budowlane znosi wiele paragrafów i pkt. ale również należy go przestrzegać, mimo że wiele rzeczy jest znacznie uproszczonych nie jesteśmy zwolnieni od obowiązków, które jednak pozostały.

Szczególnie należy pamiętać o obowiązkowych przeglądach, w domach jednorodzinnych ponieważ to my jesteśmy zarządcą budynku, w budynkach spółdzielni i wspólnot do przestrzegania prawa budowlanego zobligowany jest zarząd, poprzez wyznaczone do tego celu osoby.

Nowe prawo budowlane

dostępne jest na stronach kancelarii Sejmu RP http://isap.sejm.gov.pl/

Related Post

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – Ubezpieczenie OC kancelarii prawnej (Klauzula nr 2)Co jest przedmiotem ubezpieczenia ? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego,