Nowe prawo budowlane
Nowe prawo budowlane, zmienia w istotny sposób podejście do przeglądów w domach jednorodzinnych, dlatego ważne jest aby się z nim zapoznać.

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414

pobierz i zapoznaj się z nim, Prawo_Budowlane_od_15092015_D19940414Lj

ważne zmiany nastąpiły w

Art. 62. 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, (nie dotyczy domów jednorodzinnych)

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

aktualne akty prawne dostępne są na stronie http://isap.sejm.gov.pl/

Nowe Prawo budowlane znosi wiele paragrafów i pkt. ale również należy go przestrzegać, mimo że wiele rzeczy jest znacznie uproszczonych nie jesteśmy zwolnieni od obowiązków, które jednak pozostały.

Szczególnie należy pamiętać o obowiązkowych przeglądach, w domach jednorodzinnych ponieważ to my jesteśmy zarządcą budynku, w budynkach spółdzielni i wspólnot do przestrzegania prawa budowlanego zobligowany jest zarząd, poprzez wyznaczone do tego celu osoby.

Nowe prawo budowlane

dostępne jest na stronach kancelarii Sejmu RP http://isap.sejm.gov.pl/

Related Post

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać