NNW

Nowe lepsze programy! Zapraszamy do naszego biura!

NNW indywidualne Trudno przeciwdziałać wypadkom. Jeszcze trudniej je przewidywać. Ubezpieczenie NNW ochroni Cię przed ich dotkliwymi skutkami. Allianz Polska wie ile znaczy odpowiednie wsparcie w trudnej sytuacji. Jako jedyne na rynku oferuje podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu. Najdłużej też wypłaca zasiłek szpitalny. Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW indywidualne jest odpowiednie dla każdego, kto:

 • chce chronić siebie przed skutkami nieszczęśliwych wypadków,
 • jest osobą samotną, pozostaje w związku małżeńskim lub nieformalnym, posiada dzieci będące na jego utrzymaniu,
 •  nie ukończył 60. roku życia (w wypadku kontynuacji możliwe jest objęcie ochroną także osób do 70. roku życia).

Co zapewnia to ubezpieczenie?

 • Finansowe wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Bardzo szeroki zakres świadczeń dający możliwość kształtowania umowy zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Wypłata podwójnego świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – Allianz oferuje jako jedyne na rynku.
 • Świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie Polski dołączone do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych.
 • Możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Bogata oferta świadczeń dodatkowych, m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu.
 • W ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych.

NNW rodzinne Chcesz chronić swoich najbliższych przed niebezpieczeństwami, ale nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć. Dotkliwe skutki wypadków pomoże złagodzić rodzinna wersja ubezpieczenia NNW. W Allianz Polska otrzymasz bardzo korzystne warunki dla rodziców z dziećmi pozostającymi na ich utrzymaniu. Najdłużej wypłacany zasiłek szpitalny i podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – to kolejne atuty oferty opracowanej z myślą o rodzinie. Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW indywidualne i rodzinne jest odpowiednie dla każdego, kto:

 • chce chronić siebie i najbliższych przed skutkami nieszczęśliwych wypadków,
 • jest osobą samotną, pozostaje w związku małżeńskim lub nieformalnym, posiada dzieci będące na jego utrzymaniu,
 • nie ukończył 60 roku życia (w wypadku kontynuacji możliwe jest objęcie ochroną także osób do 70. roku życia).

Co zapewnia to ubezpieczenie?

 • Finansowe wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Korzystny system zniżek uzależniony od liczby osób objętych ubezpieczeniem – Allianz umożliwia ubezpieczenie nie tylko rodziców z dziećmi ale również rodzin trzypokoleniowych.
 • Bardzo szeroki zakres świadczeń dający możliwość kształtowania umowy zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Wypłata podwójnego świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (Allianz oferuje jako jedyne na rynku).
 • Świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie Polski dołączone do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych.
 • Możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Bogata oferta świadczeń dodatkowych (m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu).
 • W ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych.

NNW dla grup nieformalnych Jak można zaoszczędzić na kosztach ubezpieczenia NNW? Wystarczy stać się członkiem nieformalnej grupy, która zawrze grupowe ubezpieczenie oferowane przez Allianz. Dzięki temu ubezpieczenie jest tańsze niż to zawarte w formie indywidualnej. Kto może stworzyć nieformalną grupę?

Grupę nieformalną mogą stworzyć np. sąsiedzi lub znajomi deklarujący chęć wspólnego ubezpieczenia się. Ubezpieczenie przeznaczone jest dla grupy liczącej co najmniej 5 osób.

Kto jest ubezpieczającym a kto ubezpieczonym?

Ubezpieczającym jest osoba fizyczna, która ma obowiązek opłacić składkę. Ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby wymienione na imiennej liście dołączonej do polisy. W jakiej formie i zakresie można zawrzeć to ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zawiera się:

 • wyłącznie w formie imiennej,
 • w pełnym zakresie (czyli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia związane z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jakim może ulec ubezpieczony przy wykonywaniu czynności zawodowych i w życiu prywatnym – 24 godziny na dobę, na całym świecie).

Co zapewnia to ubezpieczenie?

 • Finansowe wsparcie w przypadku trwałego uszczerbku lub śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Do wyboru jeden z dwóch systemów świadczeń: proporcjonalnych lub stałych.
 • Bardzo szeroki zakres świadczeń dający możliwość kształtowania umowy zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Wypłata podwójnego świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu (Allianz oferuje jako jedyne na rynku).
 • Świadczenia opiekuńcze po wypadku i nagłym zachorowaniu na terenie RP dołączone do wszystkich umów NNW, dla wszystkich ubezpieczonych.     Możliwość zawarcia umowy na wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Bogata oferta świadczeń dodatkowych (m.in zasiłek szpitalny wypłacany do 365 dni, trwała niezdolność do pracy, koszty leczenia, zawał serca albo udar mózgu).     W ramach kosztów leczenia pokrywane są m.in. honoraria lekarskie, koszty zabiegów, lekarstw i środków medycznych, wózka inwalidzkiego, a nawet operacji plastycznych.