Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Aktualności MOJA PODRMOJA PODRÓŻ – UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

MOJA PODRMOJA PODRÓŻ – UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ
Miej spokój w podróży

Gdy chcesz podróżować bez stresu

Wyjeżdżasz za granicę ? Niezależnie od tego, jak daleko jedziesz, chcesz wiedzieć, że w razie czego możesz liczyć na praktyczną pomoc. Chcesz mieć się, do kogo zwrócić, gdy np. dojdzie do wypadku i będzie trzeba skorzystać z pomocy lekarza. Na takie scenariusze warto mieć odpowiednie ubezpieczenie.

JAK POCZUĆ SIĘ BEZPIECZNIE W PODRÓŻY

Podróż podróży nie równa. Jednak nasze ubezpieczenie może pomóc w trakcie różnego rodzaju wyjazdów zarówno krótkoterminowych, jak i zagranicznych rocznych.

Masz do wyboru:
• 4 pakiety: Komfort, Plus, Ekstra i Max – w przypadku podróży zagranicznej,
• 3 strefy geograficzne: Europa (i pozaeuropejskie państwa basenu Morza Śródziemnego), świat bez USA i Kanady oraz cały świat.

JAKIE AKTYWNOŚCI OBEJMUJEMY OCHRONĄ
Ubezpieczenie w każdym z czterech pakietów może zapewnić ochronę uczestnikom podróży:
• jeśli uprawiają amatorsko sporty rekreacyjne – na liście tych sportów jest m.in.: jazda
samochodem offroad, windsurfing, żeglarstwo do 20 mil morskich od brzegu, nurkowanie do 30 m p.p.m., trekking po górach bez użycia sprzętu do 5500 m n.p.m.;

• bez względu na to, jaką będą wykonywać pracę podczas wyjazdu – to ważne w przypadku, jeśli ubezpieczasz się w związku z wyjazdem zarobkowym za granicę. Wtedy możemy Cię objąć ochroną (zwróć jednak szczególną uwagę na ograniczenia w tym zakresie, wynikające z ubezpieczeń: OC w życiu prywatnym oraz wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego).

JAK SZEROKA MOŻE BYĆ TWOJA OCHRONA
Ubezpieczeniem możesz objąć siebie oraz współuczestników podróży. Wystarczy, że wybierzesz, jakiej ochrony potrzebujesz oraz wskażesz kraj, do którego się udajesz – od tego m.in. są uzależnione wysokości sum ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży zagranicznej. Pakiet, który wybierzesz, możesz rozszerzyć, np. o:
• dodatkowe ubezpieczenia, jak ubezpieczenie
Przerwanie lub opóźnienie podróży,
• Klauzulę sportów wysokiego ryzyka i zimowych – wówczas obejmiemy wskazane przez Ciebie osoby ochroną na wypadek szkód powstałych wskutek uprawiania tych sportów.

CO SPRAWI, ŻE MOŻESZ POCZUĆ SIĘ JESZCZE BEZPIECZNIEJ
Z ubezpieczeniem Moja Podróż zyskasz dostęp do praktycznej pomocy assistance, która:
• jest wysoko oceniana przez naszych klientów – w badaniu satysfakcji Voice of Customer uzyskała 4,9 pt na 5 możliwych (dane z lutego 2023),
• zapewnia m.in. możliwość uzyskania telefonicznej informacji w języku polskim na temat Twojego leczenia, gdy np. z powodu bariery językowej nie możesz porozumieć się z personelem medycznym,
• jest dostępna 24h/7 dni w tygodniu pod numerem infolinii +48 224 224 224.

 

Moja Podróż – ubezpieczenie w podróży zagranicznej

Pakiet
1. Koszty leczenia w podróży zagranicznej
2. Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej
3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków
4. OC w życiu prywatnym
5. Bagaż podróżny (z wyjątkiem strefy A w pakiecie Komfort)
6. Assistance

Dodatkowe ubezpieczenia
• Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego
• Przerwanie lub opóźnienie podróży
• Dla aktywnych sportowo

Rozszerzenia ochrony
• Klauzula alkoholowa
• Klauzula sportów wysokiego ryzyka i zimowych
• Klauzula wyczynowego uprawiania sportów

Strefa A – Europa wraz z pozaeuropejskimi krajami Basenu Morza Śródziemnego

Miej spokojną głowę o koszty leczenia

JAK MOŻEMY POMÓC, GDY DOJDZIE DO NAGŁEGO ZACHOROWANIA LUB WYPADKU

Choroba lub wypadek to prawdopodobnie ostatnia rzecz, jakiej chcesz podczas podróży.
W takiej sytuacji w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży zagranicznej pokryjemy koszty świadczeń medycznych, aby możliwie szybko poprawić stan zdrowia ubezpieczonej osoby. To może pozwolić tej osobie kontynuować zaplanowaną podróż albo powrócić do Polski (bądź kraju zamieszkania).

Nawet do 5 000 000 zł możemy przeznaczyć w pakiecie Max, by zorganizować i pokryć koszty świadczeń medycznych w razie nagłego zachorowania lub wypadku, w tym:
1 000 000 zł na pokrycie kosztów leczenia w przypadku nagłego zaostrzenia objawów
lub powikłań choroby przewlekłej (w pozostałych pakietach do 200 000 zł)
1000 zł może być do dyspozycji ubezpieczonych na leczenie stomatologiczne (np. w sytuacjach nagłego bólu).

JAK JESZCZE MOŻEMY POMÓC
W ramach ubezpieczenia możemy Ci zaoferować różnego rodzaju praktyczną pomoc.
Możesz z niej skorzystać, m.in.:
• jeśli będzie potrzebna akcja poszukiwawcza i ratownicza – możemy pokryć ich koszty aż
do 100 000 zł, a także możemy zadbać o transport ubezpieczonego – do tej usługi nie stosujemy żadnego limitu.
• jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu – w ramach ubezpieczenia NNW możemy wypłacić określony procent sumy ubezpieczenia zgodnie z tabelą uszczerbków (w razie śmierci w wyniku wypadku – 100% sumy ubezpieczenia, tj. w pakiecie Max do 150 000 zł);
• jeśli spowodujesz szkody w mieniu lub życiu czy zdrowiu innej osoby – z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym możemy jej wypłacić do 100% sumy ubezpieczenia, co oznaczać może w pakiecie Max nawet do 2 000 000 zł;
• jeśli zaginie Ci bagaż podróżny, możemy wypłacić odszkodowanie na pokrycie szkód z tego tytułu – nawet do 10 000 zł w pakiecie Max, a w razie jego opóźnienia możemy pokryć koszty z tego wynikłe – do kwoty 1000 zł w pakietach Plus, Ekstra i Max

 

Rozszerz ochronę tak, jak chcesz

JAK JESZCZE MOŻESZ SIĘ ZABEZPIECZYĆ W PODRÓŻY
Możesz rozszerzyć ochronę w zależności od tego, jaki charakter ma Twój wyjazd.
Jeśli będziesz korzystać z wypożyczonego samochodu, możesz wykupić dodatkowe ubezpieczenie Wypożyczony samochód – zniesienie udziału własnego.
Pomoże w sytuacji, gdy wypożyczalnia samochodów obciąży Cię udziałem własnym w naprawie szkody w samochodzie po wypadku lub kolizji – do 15 000 zł.

Jeśli chcesz zabezpieczyć się na wypadek przerwania lub opóźnienia podróży, to możesz to zrobić – gdy dojdzie do takiej sytuacji (np. w wyniku odmowy wydania wizy turystycznej), możemy pokryć koszty związane ze zmianą planów w umowie zawartej na okres krótszy niż rok do 3 000 zł na osobę (osobno dla przerwania lub opóźnienia) albo do 20 000 zł w przypadku umowy rocznej (osobno dla przerwania lub opóźnienia.

Jeśli planujesz aktywności sportowe w czasie podróży, możesz skorzystać z ubezpieczenia
Dla aktywnych sportowo. W tym ubezpieczeniu ochroną obejmujemy np.:
• koszty niewykorzystanych karnetów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku – do 1000 zł,
• koszty wypożyczenia sprzętu sportowego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty sprzętu sportowego wykorzystywanego w podróży – do 1000 zł,
• utratę lub zniszczenie sprzętu sportowego – do 20 000 zł,
• koszty leczenia po powrocie z podróży do Polski – do 15 000 zł.

Dzięki dodatkowemu ubezpieczeniu Dla aktywnych sportowo – Ratownictwo Premium, możesz korzystać z dodatkowej
sumy ubezpieczenia (wtedy na koszty akcji ratowniczej będziemy mogli przeznaczyć łącznie do 200 000 zł).

JAK MOŻESZ DOPASOWAĆ UBEZPIECZENIE DO RODZAJU AKTYWNOŚCI UCZESTNIKÓW PODRÓŻY
Jeśli Ty lub ktoś ze współuczestników podróży planujecie ponadstandardowe aktywności, możesz zadbać o odpowiednią ochronę dla siebie lub tej osoby.

Klauzula alkoholowa – jeśli się na nią zdecydujesz, obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie wskutek działania ubezpieczonej osoby pod wpływem alkoholu.

Klauzula sportów wysokiego ryzyka i zimowych – jeśli się na nią zdecydujesz, obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie w wyniku uprawiania przez ubezpieczoną osobę sportów wysokiego ryzyka i zimowych.

Klauzula wyczynowego uprawiania sportów – jeśli się na nią zdecydujesz, obejmiemy ochroną zdarzenia, do których dojdzie w wyniku uprawiania wyczynowo sportów przez ubezpieczoną osobę.

MOJA PODRÓŻ

Co zawierają pakiety ubezpieczenia w podróży zagranicznej

Pakiet Komfort

Koszty leczenia w podróży zagraniczne – Strefa A  – 200 000 zł

Koszty leczenia w podróży zagranicznej – Strefa B i C  – 300 000 zł

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej – transport  – bez limitu     

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej – ratownictwo i poszukiwanie 100 000 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – uszczerbek na zdrowiu 10 000 zł   

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) –   śmierć 10 000 zł

OC w życiu prywatnym    1 000 000 zł

Bagaż podróżny – Strefa A    ––   

Bagaż podróżny – Strefa B i C  –  500 zł ,   

Bagaż podróżny -Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego – 500 zł

Assistance    –  bez limitu

Pakiet Plus

Koszty leczenia w podróży zagranicznej –  Strefa A – 400 000 zł ,

Koszty leczenia w podróży zagranicznej –  Strefa B i C – 500 000 zł 

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej –   transport bez limitu 

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej –  ratownictwo i poszukiwanie 100 000 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – uszczerbek na zdrowiu 25 000 zł   

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – śmierć 25 000 zł

OC w życiu prywatnym – 1 000 000 zł

Bagaż podróżny Strefa A – 2000 zł

Bagaż podróżny Strefa B i C – 2000 zł 

Bagaż podróżny –  Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego  – 1 000 zł

Assistance – bez limitu 

Pakiet Ekstra

Koszty leczenia w podróży zagraniczne – Strefa A – 600 000 zł 

Koszty leczenia w podróży zagranicznej – Strefa B i C – 1 000 000 zł

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej –  transport – bez limitu 

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej – ratownictwo i poszukiwanie – 100 000 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – uszczerbek na zdrowiu – 60 000 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – śmierć – 60 000 zł

OC w życiu prywatnym – 1 000 000 zł

Bagaż podróżny – Strefa A – 10 000 zł

Bagaż podróżny – Strefa B i C – 10 000 zł 

Bagaż podróżny – Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego – 1000 zł 

Assistance – bez limitu 

Pakiet Max

Koszty leczenia w podróży zagraniczne – Strefa A – 5 000 000 zł 

Koszty leczenia w podróży zagranicznej – Strefa B i C – 5 000 000 zł

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej –  transport – bez limitu 

Ratownictwo i transport w podróży zagranicznej – ratownictwo i poszukiwanie – 100 000 zł 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – uszczerbek na zdrowiu – 150 000 zł

Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) – śmierć – 150 000 zł

OC w życiu prywatnym – 2 000 000 zł

Bagaż podróżny – Strefa A – 10 000 zł

Bagaż podróżny – Strefa B i C – 10 000 zł 

Bagaż podróżny – Limit na koszty związane z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego – 1000 zł 

Assistance – bez limitu 

Masz polisę, masz komfort i spokój

Jeśli dojdzie do którejkolwiek sytuacji, którą obejmujemy ochroną,
wystarczy, że nam to zgłosisz. Możesz to zrobić, np.:

• telefonicznie pod numerem +48 224 224 224

• e-mailem na adres
pmu.szkody@mondial-assistance.pl

Leave a Reply

Related Post

Odpowiedzialność karna głównego księgowego

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingowąUbezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność konsultingową (świadczenie usług doradczych), jest to najlepsza opcja dla osób świadczących usługi doradczo-konsultingowe w zakresie wniosków unijnych, dla firm i instytucji. Działalności zawodowej mającej podlegać

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom