mieszkanie w budowie

Mieszkanie w budowie, czyli Moje M w Budowie

Kupujesz swoje wymarzone mieszkanie na kredyt?

Chcesz uniknąć przykrych niespodzianek przy odbiorze kluczy?

Ubezpieczenie Moje M w Budowie jest dla Ciebie.

Jeżeli zdecydujesz się wykupić ubezpieczenie Moje M w Budowie, Allianz stanie na straży Twoich finansów oraz marzeń o własnym Mieszkaniu.

Ubezpieczeniem Moje M w Budowie może zostać objęty lokal mieszkalny, który nie jest w pełni wyposażony w instalacje niezbędne do użytkowania na cele mieszkalne, nie posiada pozwolenia na użytkowanie a uzyskawszy je, nie zostało jeszcze zasiedlone przez ubezpieczonego. Jak sama nazwa wskazuje – Moje M w Budowie dotyczy lokalu, w którym nie zostały jeszcze zakończone prace adaptacyjne (remontowo-budowlane) umożliwiające wprowadzenie się do lokalu po raz pierwszy.

Ubezpieczenie Moje M daje również możliwość zabezpieczenia w przypadku potrzeby dokonania cesji na Bank.

W ramach ubezpieczenia mieszkania w budowie ochroną ubezpieczeniową objęte są następujące części składowe:

  • ściany zewnętrzne i wewnętrzne (w tym ściany konstrukcyjne i działowe),
  • tynki zewnętrzne i wewnętrzne,
  • stropy,
  • izolacje: przeciwwilgociowa, cieplna, przeciwdźwiękowa, przeciwogniowa, itp.,
  • schody, tarasy, loggie, balkony i balustrady, dachy, stropodachy, obróbki blacharskie,
  • instalacje: elektryczna (na- i podtynkowa), gazowa, olejowa, wodociągowa (doprowadzania wody), kanalizacyjna (odprowadzania wody – w tym rynny i rury spustowe), ogrzewania pomieszczeń (w tym ogrzewanie podłogowe i klimatyzacja), wentylacyjna, kominowa, telefoniczna, komputerowa, antenowa, odgromowa, przeciwpożarowa, przeciw kradzieżowa oraz stałe elementy wykończeniowe (w tym szyby).

Moje M w Budowie gwarantuje Ci szybką i rzetelną pomoc finansową na wypadek strat spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna, eksplozję, implozję, uderzenie lub upadek statku powietrznego, silny wiatr, grad, zamach przestępczy oraz terroryzm.

Ponadto Allianz bierze na siebie koszty akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, transportu i składowania.