Allianz – Bezpieczny Dom Plus

Bezpieczny dom plus - ochrona, która wykracza poza ściany domu.

Ubezpieczenie Bezpieczny dom plus – ochrona, która wykracza poza ściany domu.
Ubezpieczenie od wszystkiego co może się wydarzyć, już w wersji podstawowej masz ochronę ponadstandardową,
dodatkowo możesz ubezpieczyć się od ryzyka stłuczenia szyb, wandalizmu, powodzi. Dodatkową zaletą ubezpieczenia jest uproszczona procedura likwidacji szkody, zgodnie z wyborem klienta.