Agent Allianz Complex Dariusz Kasica wypowiedzenie_ubezpieczenia_OC

wypowiedzenie_ubezpieczenia_OC

wypowiedzenie_ubezpieczenia_OC

wypowiedzenie umowy OC na koniec okresu ubezpieczenia, wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC po nabyciu pojazdu z dniem wypowiedzenia, pamiętaj za dzień wypowiedzenia uważa się datę stempla pocztowego, lub datę z którą wypowiedzenie zostało potwierdzone przez agenta lub zakład ubezpieczeń.

Leave a Reply