Dla Ciebie i Twoich Dzieci
Pakiet Bezpieczne Życie

Dla Ciebie i Twoich Dzieci

WIEK PRZYSTĄPIENIA

od 16 do 64 roku życia – dla Ciebie

WIEK DZIECKA W CHWILI ZDARZENIA

nieukończony 25 rok życia bez względu nu wiek jeżeli dziecko jest całkowicie niezdolne do pracy (dotyczy ryzyk: osierocenie dziecka przez ubezpieczonego, renta miesięczna w razie osierocenia dziecka przez ubezpieczonego)

Pomożemy finansowo m.in. jeśli:

• zdarzy się wypadek, w wyniku którego doznasz uszczerbku na zdrowiu,

• zajdzie konieczność leczenia w szpitalu,

• poważnie zachorujesz i będę Ci potrzebne pieniądze  na sfinansowanie leczenia, 

• Twoje dziecko poważnie zachoruje, 

• zdarzy się wypadek, w wyniku którego Twoje dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu, 

• poniesiesz koszty leczenia dziecka w związku z wypadkiem,

• osierocisz swoje dziecko.

Zapewnimy Ci też możliwość skorzystania z praktycznej całodobowej pomocy w trudnych sytuacjach. która obejmuje m.in.:  transport medyczny, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę pielęgniarki, dostarczenie leków, pomoc psychologa, opiekę nad osobami niesamodzielnymi.

OWU_GRPBZ

Leave a Reply

Related Post

Ubezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowaniaUbezpieczenie OC pracowni projektowej / pracowni projektowaniaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu – OC pracowni projektowej / pracowni projektowania wnętrz.   Na mocy niniejszej klauzuli, Allianz obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego przedsiębiorcy za szkody

OC informatyka

OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoOC przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie projektowania, wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowegoJakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Jest to dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej z Działu II z Grupy 13 zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, za szkody wyrządzone osobom