Allianz Bezpieczny Dom Plus

Bezpieczny dom plus

Bezpieczny dom plus – ubezpieczenie domu, mieszkania – wyznacza nowe standardy ubezpieczeń.

Jeżeli jesteś mieszkańcem Żar, powiatu żarskiego to ubezpieczenie jest dla Ciebie, przedstawiamy najlepsze ubezpieczenie twojego domu (mieszkania) – nie musisz znać się na ubezpieczeniach pozostaw to nam.

Bezpieczny dom plus, zakres ubezpieczenia obejmuje :

 • Budynki i lokale
  • Budynki i lokale mieszkalne, lokale gospodarcze, elementy działki
 • Ruchomości domowe
  • Meble, dywany, zasłony, pościel, odzież, artykuły spożywcze, sprzęt gospodarstwa domowego, fotograficzny, elektroniczny, sportowy i turystyczny, a także narzędzia, rośliny, akwaria i zwierzęta domowe
 • Materiały budowlane
  • Materiały niezbędne do prowadzenia budowy, z wyłączeniem maszyn budowlanych i narzędzi
 • Szyby od stłuczenia
  • Pęknięcie lub rozbicie szyb zainstalowanych na stałe, kolektorów i baterii słonecznych, ceramicznych płyt grzewczych oraz szyb będących częścią składową mebli
 • Ogrody
  • Drzewa i krzewy, szklarnie, ogrody zimowe, oranżerie, zabudowy basenów, meble ogrodowe, grille, trampoliny, elementy placu zabaw
 • Domy letniskowe
  • Budynek służący celom rekreacyjnym
   [i] daje podstawę do ubezpieczenia domu letniskowego
 • Nagrobki
  • Nagrobki wskazane przez ubezpieczającego (do kwoty 20 tys. zł)
 • Powódź
  • Ochrona na wypadek zalania terenu spowodowane wystąpieniem z brzegów rzeki lub jeziora w wyniku opadów atmosferycznych, topnienia śniegu czy zatorów lodowych
 • Zalanie
  • Ochrona na wypadek zniszczeń spowodowanych nagłym wyciekiem pary, wody lub innej cieczy, powstałym w wyniku awarii, cofnięcia się wody z kanalizacji, zalania przez osoby trzecie czy topnienia śniegu
 • Kradzież
  • Ochrona na wypadek kradzieży elementów działki (np.. furtka, skrzynka na listy) umieszczonych na zewnątrz budynku bez uszkodzenia elementów zabezpieczających lub bez użycia narzędzi
 • Kradzież z włamaniem
  • Ochrona na wypadek zaboru stałych elementów wykończeniowych, ruchomości domowych lub materiałów budowlanych z wnętrza budynku po usunięciu zabezpieczenia, z użyciem narzędzi albo siły lub po użyciu podrobionych kluczy
 • Przepięcie
  • ochrona na wypadek zniszczeń spowodowanych nagłą, krótkotrwałą zmianą napięcia zasilającego na wyższe od przypisanego dla danej instalacji
 • Szkody spowodowane przez wiatr
  • Ochrona na wypadek szkód spowodowanych przez wiatr
 • Graffiti
  • Ochrona na wypadek umieszczenia napisów na budynkach i lokalach
 • Rabunek telefonu, laptopa poza mieszkaniem
  • Ochrona na wypadek napadu ulicznego obejmująca rabunek torebki, teczki, okularów, biżuterii i zegarków, kluczy, pilotów do bram, gotówki, kamer, sprzętu fotograficznego
 • Szkody w wyniku działania mrozu
  • Ochrona na wypadek szkód spowodowanych działaniem mrozu
 • Ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych
  • Ochrona na wypadek szkód powstałych w wyniku jakichkolwiek zdarzeń ubezpieczeniowych z wyjątkiem zdarzeń wymienionych w warunkach ubezpieczenia w wyłączeniach odpowiedzialności
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
  • Ochrona przed finansowymi konsekwencjami nieumyślnie wyrządzonej komuś szkody – również przez domowników oraz zwierzęta domowe (ochrona działa nie tylko w domu, ale też podczas, np. zakupów, zabaw z dziećmi, podróży czy wakacji – także za granicą)
 • Home Assistance składa się z dwóch rodzajów usług:
  • Naprawa sprzętu AGD, RTV, pomoc ślusarza, usługi organizacyjne, gdy nie ma możliwości powrotu do miejsca zamieszkania; usługi serwisowe polegające na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wykonania usług remontowo-budowlanych, świadczonych w celu usunięcia szkód powstałych na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową;
  • usług assistance polegających na zorganizowaniu pomocy medycznej, opieki nad ludźmi i zwierzętami, technicznej pomocy interwencyjnej i ochrony mienia a także usług informacyjnych;
 • Ochrona prawna
  • Możliwość skorzystania z refundacji wynagrodzenia adwokata i obsługi sporów w zakresie dochodzenia odszkodowań, prawa pracy, spraw spadkowych , z tytułu zawartych umów
 • Informacja prawna
  • Możliwość korzystania z bezpłatnych, telefonicznych porad prawnych z obszaru prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego

Podsumowując : Bezpieczny dom plus oferuje możliwość ubezpieczenia w pełnym zakresie łącznie z ryzykiem powodzi, wandalizmu, ochrony prawnej, szyb od stłuczenia. Do ubezpieczającego należy wybór, czy jest zainteresowany ubezpieczeniem w pełnym zakresie.

Bezpieczny dom plus w Allianz jest ubezpieczeniem kompleksowym w połączeniu z rozsądną ceną .

Tak więc jeżeli chcesz ubezpieczyć dom, mieszkanie to rozważ nasz wariant Bezpieczny dom plus.

Czy Bezpieczny dom plus jest ubezpieczeniem od wszystkiego?

Oczywiście nie, jak w każdym ubezpieczeniu o zakresie decydują Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), ubezpieczenie bezpieczny dom plus jest ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk, tj. nagłego zdarzenia nie obejmuje szkód występujących w sposób ciągły lub spowodowanych złym stanem technicznym lub złą konserwacją.

Zapraszam do zapoznania się z wymaganymi okresami przeglądów:

http://dariuszkasica.pl/opwdj

Bezpieczny dom plus zapewnia kompleksowe ubezpieczenie domu, mieszkania w zakresie wyznaczającym nowe standardy likwidacji szkody.

Ubezpiecz się przed a nie po, ta zasada powinna dotyczyć nas wszystkich, dzięki temu zapewnia nam spokój i bezpieczeństwo.

Oczywiście jeżeli uważasz, iż zakres ubezpieczenia wykracza poza twoje oczekiwania mogę zaproponować zakres podstawowy w wariancie Bezpieczny Dom, którym zakres ubezpieczenia jest wymieniany z nazwy.

Pakiet Bezpieczny Dom i Bezpieczny Dom Plus w powiecie żarskim,
Jeżeli potrzebujesz dobrego ubezpieczenia zadzwoń lub napisz.

Bezpieczny dom plus daje możliwość skorzystania z najlepszych rozwiązań ubezpieczenia domu, ubezpieczenia mieszkania, zadzwoń lub napisz przedstawimy naszą ofertę a sam zobaczysz że warto.

Ubezpieczenie domu w Żarach lub okolicy bez wychodzenia z domu, oczywiście z nami to możliwe, jedyne co musisz zrobić to skontaktować się z nami.

Najlepsze rozwiązania dostępne na wyciągnięcie ręki, ubezpieczenie domu od wszystkich ryzyk zabezpiecza Cię w największym zakresie, dodatkowo możesz rozszerzyć ubezpieczenie o ochronę prawną, ubezpieczenie mienia w ogrodzie, ubezpieczenie budynków gospodarczych, ubezpieczenie mienia na tarasie i w ogrodzie, ubezpieczenia elementów działki, ubezpieczenie nagrobków.

dom