Autor: Dariusz Kasica

ABI / IODABI / IODAdministratora Bezpieczeństwa Informacji  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu   Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Przedsiębiorstwo: TUiR  Allianz Polska S.A. Produkt: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

OC pracownika BHP

Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC przedsiębiorcy prowadzącego działalność z zakresu BHP (Klauzula nr 11)Ubezpieczenie OC może również wykupić pracownik odpowiedzialny za BHP w firmie. Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu pracownika służb BHP. Ubezpieczenie skierowane jest do: osób fizycznych