Agent Allianz Complex Dariusz Kasica Allianz Bezpieczne Życie – 1989-02-02

Allianz Bezpieczne Życie – 1989-02-02

  Wybierz :

     1989-02-02

Ubezpieczony – świadczenia podstawowe

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Assistance pogrzebowy

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

⊗ Śmierć

15 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

40 000,00 zł

50 000,00 zł

⊗ Śmierć w NW

30 000,00 zł

60 000,00 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

120 000,00 zł

⊗ Śmierć w nast. zawału/udaru

30 000,00 zł

40 000,00 zł

60 000,00 zł

80 000,00 zł

100 000,00 zł

⊗ Śmierć w NW komunikacynego

60 000,00 zł

100 000,00 zł

130 000,00 zł

160 000,00 zł

190 000,00 zł

⊗ Świadczenie assistance

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

Ubezpieczony – utrata sprawności

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Uraz nie powodujący uszczerbku

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

⊗ Uszczerbek

200,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

400,00 zł

⊗ Koszty leczenia na terenie RP w NW

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

 Ubezpieczony – leczenie

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Koszty leków po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu

200,00 zł

200,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

400,00 zł

⊗ Leczenie w zakresie chirurgii jednego dnia 

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

⊗ Leczenie w szpitalu 

40,00 zł

40,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

⊗ Zabiegi operacyjne 

600,00 zł

600,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

⊗ Leczenie w szpitalu w NW 

150,00 zł

150,00 zł

180,00 zł

180,00 zł

200,00 zł

⊗ Leczenie w szpitalu w nast. zawału/udaru 

100,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

200,00 zł

⊗ Leczenie w szpitalu w NW komunikacyjnego

350,00 zł

350,00 zł

380,00 zł

380,00 zł

400,00 zł

⊗ Leczenie specjalistyczne 

2 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

⊗ Leczenie w szpitalu rehabilitacynym

50,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

Ubezpieczony – choroba

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Assistance do poważnego zachorowania – zakres optymalny

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

⊗ Assistance do poważnego zachorowania – zakres rozszerzony 

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

⊗ Rozpoznanie u Ubezpieczonego wczesnej postaci nowotworu 

1 000,00 zł

1 000,00 zł

⊗ Poważne zachorowanie – zakres optymalny 

2 000,00 zł

3 000,00 zł

⊗ Poważne zachorowanie – zakres rozszerzony  

3 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

Małżonek

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Śmierć małżonka/partnera w NW komunikacyjnego 

 

20 000,00 zł

 

30 000,00 zł

 

40 000,00 zł

 

50 000,00 zł

 

60 000,00 zł

⊗ Śmierć małżonka/partnera w nast. zawału/udaru

 

15 000,00 zł

 

20 000,00 zł

 

25 000,00 zł

 

30 000,00 zł

 

35 000,00 zł

⊗ Śmierć małżonka/partnera w nast. zawału/udaru

 

7 500,00 zł

 

10 000,00 zł

 

12 500,00 zł

 

15 000,00 zł

 

17 500,00 zł

⊗ Śmierć małżonka/partnera w nast. zawału/udaru w NW 

 

15 000,00 zł

 

20 000,00 zł

 

25 000,00 zł

 

30 000,00 zł

 

35 000,00 zł

⊗ Assistance do poważnego zachorowania małżonka/partnera 

 

zgodnie z o.w.u.

 

zgodnie z o.w.u.

 

zgodnie z o.w.u.

 

zgodnie z o.w.u.

 

zgodnie z o.w.u.

⊗ Uszczerbek małżonka/partnera 

100,00 zł

100,00 zł

150,00 zł

⊗ Poważne zachorowanie małżonka/partnera 

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

⊗ Leczenie małżonka/partnera w szpitalu 

30,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

⊗ Koszty leczenia poniesione na terenie RP w NW współmałżonka

 

1 000,00 zł

 

1 000,00 zł

 

1 500,00 zł

 

2 000,00 zł

 

3 000,00 zł

⊗ Leczenie małżonka/partnera w szpitalu w NW 

150,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

250,00 zł

250,00 zł

Dziecko

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Śmierć dziecka 

2 000,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

⊗ Urodzenie się dziecka z niską skalą Apgar  

500,00 zł

500,00 zł

⊗ Poronienie lub urodzenie dziecka martwego

900,00 zł

1 000,00 zł

1 200,00 zł

⊗ Osierocenie dziecka – świadczenie jednorazowe  

 

5 000,00 zł

 

5 000,00 zł

 

5 000,00 zł

 

5 000,00 zł

 

5 000,00 zł

⊗ Osierocenie dziecka – renta miesięczna  

300,00 zł

400,00 zł

500,00 zł

600,00 zł

700,00 zł

⊗ Śmierć dziecka w NW 

6 000,00 zł

7 000,00 zł

8 000,00 zł

10 000,00 zł

12 000,00 zł

⊗ Assistance dla mamy 

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

⊗ Poważne zachorowanie dziecka 

4 000,00 zł

5 000,00 zł

6 000 zł

7 000,00 zł

8 000,00 zł

⊗ Zdiagnozowanie u Dziecka Wady wrodzonej 

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

1 500,00 zł

⊗ Urodzenie się dziecka 

500,00 zł

800,00 zł

900,00 zł

1 000,00 zł

1 200,00 zł

⊗ Assistance do poważnego zachorowania dziecka 

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

⊗ Leczenie dziecka w szpitalu 

25,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

40,00 zł

⊗ Leczenie dziecka w szpitalu w NW 

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

200,00 zł

⊗ Koszty leczenie poniesione na terenie RP w NW dziecka 

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 500,00 zł

2 000,00 zł

3 000,00 zł

Rodzeństwo

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Śmierć rodzeństwa rodzonego lub przyrodniego w następstwie wypadku 

 

2 000,00 zł

 

3 000,00 zł

 

4 000,00 zł

 

5 000,00 zł

 

6 000,00 zł

Rodzic

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

⊗ Śmierć rodzica/teścia 

1 000,00 zł

1 200,00 zł

1 350,00 zł

1 500,00 zł

1 800,00 zł

Miesięczna składka ( za wariant ) :

wariant 1

wariant 2

wariant 3

wariant 4

wariant 5

111,00 zł

127,00 zł

150,00 zł

163,00 zł

184,00 zł

Pakiety ( można wybrać wiele pakietów )

Pakiet komunikacyjny 10,00 zł

Zakres

Assistance pogrzebowy 

Śmierć w NW

Śmierć w NW komunikacyjnego

Leczenie w szpitalu w NW komunikacyjnego

Koszty leczenia na terenie RP w NW 

Świadczenie

zgodnie z o.w.u.

100 000,00 zł

200 000,00 zł

500,00 zł

5 000,00 zł

 

Pakiet Twoje dzieci 15,00 zł

Zakres

Uszczerbek dziecka

Poważne zachorowanie dziecka

Assistance do poważnego zachorowania dziecka

Leczenie dziecka w szpitalu w NW

Koszty leczenia poniesione na terenie RP w NW dziecka 

Świadczenie

200,00 zł

10 000,00 zł

zgodnie z o.w.u.

150,00 zł

2 000,00 zł

 

Pakiet onkologiczny 10,00 zł

Zakres

Assistance onkologiczny

Świadczenie

zgodnie z o.w.u.

Pakiet kardiologiczny 5,00 zł

Zakres

Teleopieka kardiologiczna

Kardiologiczne leczenie specjalistyczne

Leczenie w szpitalu w nast. zawału/udaru

 

Świadczenie

zgodnie z o.w.u.

5 000,00 zł

100,00 zł

Pakiet senior 10,00 zł

Zakres

Świadczenia assistance związane z rodzicem Ubezpieczonego 

Poważne zachorowanie Rodzica

Assistance do poważnego zachorowania rodzica

Assistance pogrzebowy

Uraz nie powodujący uszczerbku 

Śmierć w NW

Uszczerbek 

Koszty leczenia na terenie RP w NW

Świadczenie

zgodnie z o.w.u.

5 000,00 zł

zgodnie z o.w.u.

zgodnie z o.w.u.

150,00 zł

50 000,00 zł

300,00 zł

3 000,00 zł