Dzień: 2022-01-31

ubezpieczenie OC Kancelarii prawnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnejUbezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej z tytułu wykonywania zawodu –
Ubezpieczenie OC kancelarii prawnejCo jest przedmiotem ubezpieczenia? ✓ Odpowiedzialność cywilna (OC) Ubezpieczonego za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek uchybienia popełnionego przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem zawodu adwokata lub radcy prawnego, polegających